Woensdag 2 september

10:00 - 11:00

Justitie en Veiligheid

Kroongetuigeregeling, getuigenbescherming en de inzet van informanten

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)

Donderdag 3 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsreactie inzake beleidsdoorlichting multisystemen 2012-2018 (33199-35)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 4 september

10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Woensdag 9 september

15:30 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Donderdag 10 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Maandag 21 september

13:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Strafrechtelijke onderwerpen

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 23 september

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Donderdag 24 september

tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Beleidsdoorlichting Internationale Samenwerkingsoperaties 2012-2017 (33199-36)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ouderschap en adoptie

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 30 september

11:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Zeden

Technische briefing
Thorbeckezaal

Donderdag 1 oktober

10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Terrorisme

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ondertekening Memorandum of Understanding (MoU) met Griekenland over het samenwerkingsverband ter verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van amv’s in Griekenland (27062-112)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Landenbeleid Guinee, Syrië en Libië

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 5 oktober

10:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 6 oktober

17:00 - 20:00

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Oude zaal

Woensdag 7 oktober

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (niet formele Raad) 8-9 oktober 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
12:30 - 15:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Maandag 12 oktober

15:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Kennismaking Korpschef

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)

Woensdag 14 oktober

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Donderdag 15 oktober

15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Zeden

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 4 november

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Maandag 9 november

10:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 10 november

16:30 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Jaarlijks gesprek met de Hoge Raad en kennismaking met de nieuwe president van de Hoge Raad

Gesprek
Thorbeckezaal  (besloten)

Woensdag 25 november

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Woensdag 2 december

10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Formele Raad JBZ-raad (niet formele Raad) 3-4 december

Algemeen overleg
Troelstrazaal
12:30 - 15:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 3-4 december

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Maandag 7 december

10:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Woensdag 16 december

14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen