E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van der Graaf (CU) tot uitstel inbreng verslag wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

De vergadering is geweest

3 september 2020
9:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 3 september 2020 09:07
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: [J&V RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van der Graaf (CU) tot uitstel inbreng verslag wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482)
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Jusitie en Veiligheid,
 
Op onderstaande e-mailprocedure over het verzoek van het lid Van der Graaf (CU) tot uitstel van de inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden, hebben de volgende fracties gereageerd:
  • VVD, CDA, D66, GL, SP, PvdA, PvdD, SGP
Al deze fracties hebben ingestemd met het verzoek. Het voorstel is daarmee aangenomen.*
Dit betekent dat de inbreng voor het verslag over genoemd wetsvoorstel wordt verplaatst naar donderdag 17 september a.s. om 14.00 uur. U ontvangt spoedig een herziene convocatie voor de inbreng van het verslag via Parlis.
 
Met vriendelijke groet,
Marloes Haveman
Griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 2 september 2020 15:25
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: [J&V E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van der Graaf (CU) tot uitstel inbreng verslag wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482) - deadline 3 sept 9.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hierbij leg ik onderstaand voorstel van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan u voor. Het lid Van der Graaf verzoekt om de inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35 482) met twee weken uit te stellen. De inbrengdatum is momenteel vastgesteld op morgen, 3 september, om 14.00 uur. Indien het voorstel wordt aangenomen wordt de inbrengdatum verplaatst naar donderdag 17 september a.s. om 14.00 uur.
 
U wordt verzocht uiterlijk morgen (3 september) om 9.00 uur middels een allen beantwoorden op deze e-mail (cie.jv@tweedekamer.nl) door te geven of u kunt instemmen met dit voorstel. Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
Met vriendelijke groet,
Marloes Haveman
Griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Graaf van der, S.
Verzonden: woensdag 2 september 2020 14:38
Aan: Commissie J&V
CC: Fritschij, S.
Onderwerp: Verzoek uitstel schriftelijke inbreng wet opheffing verpandingsverboden
 
Geachte Griffie,
 
Hierbij vraag ik u middels een e-mailprocedure het verzoek voor te leggen aan de leden van de commissie om de inbrengdatum voor het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden te verschuiven met twee weken. 
Door de overvolle agenda deze weken met daarin de behandeling van wetsvoorstellen en andere debatten heeft mijn fractie iets meer tijd nodig om de inbreng goed te kunnen voorbereiden. 
Vanzelfsprekend hoop ik op de steun van de leden voor dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
Stieneke van der Graaf
Tweede Kamerlid ChristenUnie 
 

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek tot uitstel inbreng verslag wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data