Algemeen overleg : Brand vluchtelingenkamp Lesbos

De vergadering is geweest

10 september 2020
18:00 - 21:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Broekers-Knol
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 • S.A.M. Kaag
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • M. Groothuizen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • B. Becker (VVD)
 • F. Azarkan (DENK)
 • F.M. van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen)
 • R. Bisschop (SGP)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Grieks-Nederlandse samenwerkingsverband om het voogdijsysteem en de opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen (amv) in Griekenland structureel te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitstel toezending reactie over de situatie op Lesbos en hierbij in te gaan op de vraag wat Nederland kan en gaat doen om hulp te verlenen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Situatie brand vluchtelingenkamp Lesbos

  Te behandelen:

  Loading data