Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482) (Verplaatst naar 17 september 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482) (Verplaatst naar 17 september 2020)"Deze vergadering is verplaatst naar 17 september 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Wet opheffing verpandingsverboden (35482) op 3 september 2020