Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482) (Verplaatst naar 17 september 2020)

De vergadering is verplaatst

3 september 2020
14:00 uur

Bijlage