Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen (35501)

De vergadering is geweest

10 september 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen

    Te behandelen:

    Loading data