Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om een kabinetsreactie op het rapport van LGBT asylum support 'We Feel Unsafe'
Brief lid / fractie
Download Verzoek hoorzitting willen organiseren rond de ontwikkeling van de rechtsstaat in specifieke landen binnen de Europese Unie
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie op rapport van Universiteit Utrecht en uitzending van Radar over letselschade
Brief lid / fractie
Download Verzoek om het algemeen overleg JBZ-Raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) op 7 oktober te verplaatsen
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van en algemeen overleg met de staatssecretaris van J&V over brand op Lesbos
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 9 september 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek spoedig inplannen algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie op het manifest 'Een pact voor de rechtsstaat' van het Strategisch Beraad Ondermijning
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van de minister voor Rechtsbescherming op het bericht dat de Internationale Rechtshulpkamer alle overleveringen naar Polen voorlopig stil legt
Brief lid / fractie
Download Verzoek agenderen van antwoorden ritueel misbruik voor het AO zeden op 6 oktober 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering van de commissie voor Justitie en Veiligheid op 9 september 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek plannen technische briefing met Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s)
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m september 2020

Deelnemers


Agendapunten

10
11
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges (amicus curiae en kruisbenoemingen)

Te behandelen:

12
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Te behandelen:

36
Reactie op de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap en op enkele toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO Terrorismebestrijding

Te behandelen:

80
Aanbieding rapportage 'Behoorlijke informatieverstrekking is de basis van toegang tot recht' van Nationale ombudsman
81
Aanbieding rapport 'Geschokt. Een onderzoek naar het gebruik van het stroomstootwapen in de GGZ' van Nationale ombudsman
95
Voorstel opzet rondetafelgesprek inzake opsporing