Donderdag 9 april

12:00 - 12:30

Financiën

Werkgroep begroten en verantwoorden (Inzicht in Kwaliteit, 3.1CW en overig) (Geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus)

Vergadering
Geannuleerd
12:30 - 13:00

Financiën

Werkgroep begroten en verantwoorden (Monitor Brede Welvaart)(Geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus)

Vergadering
Geannuleerd
13:00 - 13:30

Financiën

Werkgroep begroten en verantwoorden (Beweren en Bewijzen incl. V-100)(Geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coroanavirus)

Vergadering
Geannuleerd
15:30 - 16:45

Financiën

Vertrouwelijke technische briefing van de minister van Financiën over staatsdeelnemingen

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)

Vrijdag 10 april

tot 12:00

Financiën

Tweede Incidentele suppletoire begroting Ministerie van Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 14 april

tot 10:00

Financiën

Voorstel tot het houden van een WGO op 15 april (14 tot 17 uur) over de Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën (Kamerstuk 35433)

E-mailprocedure
tot 12:00

Financiën

IMF

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Financiën

Voortgang second opinion ambtsmisdrijven

Inbreng feitelijke vragen
16:30 - 18:30

Financiën

IMF (Wordt omgezet in een schriftelijk overleg n.a.v. maatregelen coronavirus, datum thans nog niet bekend)

Algemeen overleg

Woensdag 15 april

13:30 - 16:30

Financiën

Staatsdeelnemingen (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
14:00 - 17:00

Financiën

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 - Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (Kamerstuk 35433).

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Financiën

Voorstel van het lid Van Weyenberg (D66) over de behandeling van de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35 216)

E-mailprocedure
17:00 - 18:30

Financiën

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Gesprek

Donderdag 16 april

13:00 - 16:00

Financiën

Accountancy (Verplaatst naar 22 april 2020)

Algemeen overleg

Vrijdag 17 april

tot 17:00

Financiën

Voorstel om in te stemmen met de door de minister van Financiën opgestelde werkafspraken voor vertrouwelijke overleggen

E-mailprocedure

Maandag 20 april

10:00 - 13:00

Financiën

Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)
13:30 - 17:00

Financiën

Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)

Woensdag 22 april

10:00 - 13:00

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad (Wordt omgezet in een schriftelijk overleg; datum nog niet bekend)

Algemeen overleg
13:30 - 16:30

Financiën

Accountancy (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
16:45 - 18:15

Financiën

Besloten toelichting Raad van State op de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus)

Technische briefing

Donderdag 23 april

10:00 - 11:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën (geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
10:30 - 11:30

Financiën

De leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) ontvangen in het kader van een bijzondere procedure professor Jeffrey Liebman [TOT NADER ORDER UITGESTELD]

Bijzondere procedure
12:00 - 13:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 14:00

Financiën

Uitstel van betaling voor ondernemers (met een g-rekening) en uitstel heffing EB/ODE (Verplaatst naar 30 april 2020)

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 28 april

tot 12:00

Financiën

Voorstellen tot het houden van een debat over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

E-mailprocedure
tot 14:00

Financiën

Voorstel over de behandeling van rapporten en de hersteloperatie omtrent het stopzetten van kinderopvangtoeslagen

E-mailprocedure

Donderdag 30 april

tot 14:00

Financiën

Enkele fiscale maatregelen i.v.m. het coronavirus

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 1 mei

tot 12:00

Financiën

Inbrengtermijn bij Voorjaarsnota en eerste suppletoire begrotingen

E-mailprocedure
tot 15:00

Financiën

Voorstel van het lid Leijten (SP) over de aanbesteding van een extern onderzoek naar systemen bij de Belastingdienst

E-mailprocedure

Woensdag 6 mei

10:00 - 10:45

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Oude zaal
11:00 - 17:00

Financiën

Mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

Notaoverleg
Oude zaal

Dinsdag 12 mei

tot 12:00

Financiën

Verzoek van de leden Azarkan, Leijten en Snels over etnisch profileren door de Belastingdienst

E-mailprocedure
tot 14:00

Financiën

Aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19

Inbreng schriftelijk overleg
tot 18:00

Financiën

Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) voor een schriftelijk overleg over de vergaderingen van de eurogroep en de raad van gouverneurs van het ESM op 15 mei 2020

E-mailprocedure

Woensdag 13 mei

tot 11:00

Financiën

Vergaderingen van de Eurogroep en van de Raad van Gouverneurs van het ESM op 15 mei 2020

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Financiën

Fiscale verzamelwet 2021

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 16:00

Financiën

Voorstel voor aangepaste planning en gewijzigde opzet van het jaarlijkse gesprek over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

E-mailprocedure

Donderdag 14 mei

tot 14:00

Financiën

eHerkenning

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Financiën

Herstelwet financiële markten 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad (Geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Vrijdag 15 mei

tot 11:00

Financiën

Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) om de AUT en de ADR te verzoeken de op 18 mei 2020 geplande gesprekken in het openbaar te voeren

E-mailprocedure
tot 14:00

Financiën

Het gebruik van nationaliteit in risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg

Zondag 17 mei

tot 12:00

Financiën

Gesprekken met de AUT en de ADR over kinderopvangtoeslag op maandag 18 mei

E-mailprocedure

Maandag 18 mei

14:00 - 15:30

Financiën

Openbaar gesprek met de Auditdienst Rijk (ADR)

Gesprek
Oude zaal
15:45 - 17:15

Financiën

Besloten gesprek met de Adviescommissie uitvoering toeslagen (AUT) over het eindadvies Omzien in verwondering

Gesprek
Oude zaal  (besloten)

Dinsdag 19 mei

tot 13:00

Financiën

Voorstel voor spreektijden bij het Verantwoordingsdebat op 27 mei 2020

E-mailprocedure
tot 13:00

Financiën

Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) om feitelijke vragen te stellen over het ADR-rapport Toeslaggerelateerde CAF-zaken

E-mailprocedure
tot 17:00

Financiën

Onderzoeksrapport ‘Toeslaggerelateerde CAF-zaken’ van de Auditdienst Rijk (ADR)

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 20 mei

12:00 - 13:00

Financiën

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart (tijdstip gewijzigd: was 11.00-12.00 uur)

Technische briefing
Thorbeckezaal
14:00 - 15:30

Financiën

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over 2019

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)
tot 14:00

Financiën

Inkomensongelijkheid door Belastingstelsel

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Vrijdag 22 mei

tot 12:00

Financiën

Second opinion ambtsmisdrijven

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00

Financiën

Beantwoording vragen commissie over voortgang second opinion ambtsmisdrijven

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 25 mei

08:00 - 18:30

Financiën

Verantwoordingsactiviteit: V-100 (geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus)

Vergadering
Geannuleerd
tot 14:00

Financiën

Ontwerpbesluit tot inwerkingtreding van artikel XXII van de Overige fiscale maatregelen 2018

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 26 mei

tot 14:00

Financiën

Btw nultarief op mondkapjes gelet op het OV

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 18:00

Financiën

Stopzetten kinderopvangtoeslag (wordt omgezet in een plenair debat)

Notaoverleg
Geannuleerd
tot 14:00

Financiën

Fiche: Mededeling identiteit beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 27 mei

tot 14:00

Financiën

Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 28 mei

tot 12:00

Financiën

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

E-mailprocedure
tot 14:00

Financiën

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Staat van de rijksverantwoording 2019 (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Staat van de rijksverantwoording 2019 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Verantwoordingsonderzoek 2019 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Verantwoordingsonderzoek 2019 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Rapport bij de Nationale Verklaring 2020 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer).

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Rapport bij de Nationale Verklaring 2020 (vragen gesteld aan het kabinet).

Inbreng feitelijke vragen

Vrijdag 29 mei

tot 11:00

Financiën

[SPOED E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Lodders, Omtzigt en Van Weyenberg tot het houden van een technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Awir

E-mailprocedure
tot 12:00

Financiën

[SPOED E-MAILPROCEDURE] - Voorstel voor inbrengtermijn bij derde incidentele suppletoire begroting Financiën

E-mailprocedure
tot 16:00

Financiën

[ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Leijten tot het houden van openbare gesprekken in het kader van de toeslagenaffaire

E-mailprocedure
tot 16:00

Financiën

Wet hardheidsaanpassing Awir (Verplaatst naar 3 juni 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dinsdag 2 juni

tot 11:00

Financiën

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel tot vaststelling van EU-prioriteiten op terrein van de commissie Financiën

E-mailprocedure
tot 14:00

Financiën

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2020)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Voorjaarsnota 2020

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

Inbreng feitelijke vragen

Woensdag 3 juni

09:45 - 10:45

Financiën

Technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

Technische briefing
Thorbeckezaal
11:00 - 11:45

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
13:30 - 15:00

Financiën

Openbaar gesprek met ouders, advocatuur en Nationale ombudsman i.vm. Wet hardheidsaanpassing Awir

Gesprek
Thorbeckezaal
tot 14:00

Financiën

Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

Inbreng schriftelijk overleg
tot 18:00

Financiën

Wet hardheidsaanpassing Awir

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Donderdag 4 juni

tot 14:00

Financiën

Wijziging van de Wwft BES en de Wet financiële markten BES

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 17:00

Financiën

Voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 18:00

Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot inwerkingtreding van artikel XXII van de Overige fiscale maatregelen 2018

E-mailprocedure

Vrijdag 5 juni

tot 17:00

Financiën

Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 8 juni

16:30 - 19:30

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 10 juni

13:00 - 15:15

Financiën

Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Donderdag 18 juni

16:00 - 17:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Dinsdag 23 juni

16:30 - 19:30

Financiën

Belastingdienst

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Woensdag 24 juni

tot 14:00

Financiën

Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 18:00

Financiën

Toekomst van het geldstelsel

Notaoverleg
Oude zaal

Donderdag 25 juni

tot 14:00

Financiën

Uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 17:00

Financiën

Begroten en verantwoorden (geannuleerd; brieven geagendeerd voor wetgevingsoverleg op 29 juni)

Algemeen overleg
Geannuleerd
17:00 - 20:00

Financiën

Staatsdeelnemingen

Algemeen overleg

Maandag 29 juni

17:00 - 21:00

Financiën

Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld - inclusief het thema Begroten en verantwoorden

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Dinsdag 30 juni

16:30 - 19:30

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 9 september

10:15 - 13:15

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 1 oktober

10:15 - 13:15

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 29 oktober

10:15 - 13:15

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Donderdag 26 november

10:15 - 13:15

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad.

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen