Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkend tijdstip)

De vergadering is geweest

23 februari 2023
9:00 - 10:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • E. Heinen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijsten van de procedurevergadering van 9 februari 2023 en de strategische procedurevergadering van 16 februari worden vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Malta

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brieven inzake mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama; Panama-Stad, 28 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  SEO-rapport: 'De markt voor PPI'S' - De ontwikkeling van premiepensioeninstellingen na 2014 en perspectieven voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Achtergrondnotities ambtelijke berekeningen stikstof door Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies van NLFI over het verkopen van aandelen in ABN AMRO Bank

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Deelname aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Appreciatie btw-gat in de Europese Unie en individuele lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidswijziging in verband met de energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Terugkoppeling gesprek fiscale adviseurs agrarische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over herijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele toezeggingen (Kamerstuk 3551-106)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Monitoring verlaging btw op energie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezeggingen gedaan met betrekking tot de toekomst van box 3

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over vergelijking vermogenswinst- en vermogensaanwasbelasting en andere toezeggingen toekomstig stelsel box 3 (Kamerstuk 32140-139)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek rechtsbescherming in de WIB

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp (Kamerstuk 31066-1126)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie inzake proces rond afschaffing toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op rapport “Ongekend onrecht”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september 2022, over vrijgeven van alle sms-berichten tussen het Kamerlid Omtzigt en de toenmalige staatssecretaris van Financiën rondom de Catshuisregeling (Kamerstuk 36151-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2023, over het bedrijf Uber

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Tsjechië

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Slowakije

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging verordeningen betreffende instant payments in euro

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Tussenrapportage rapporteurs hervorming Stabiliteits- en Groeipact

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 17-02-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek CWS om gesprek voorafgaand aan debat over 13e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen

 38. 38

  Verzoek Oxfam Novib, namens Eerlijke Geldwijzer, tot aanbieding rapport over klimaatplannen financiële sector d.d. 14 maart 2023

 39. 39

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  1. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  2. wo 22-03-2023 14.30 - 19.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap
  3. do 23-03-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Belastingdienst
  4. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  5. ma 17-04-2023 13.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs
  6. wo 19-04-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. do 20-04-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  8. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  9. di 23-05-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'
  10. do 25-05-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)
  11. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  12. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  13. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  14. wo 28-06-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Autobelastingen
  15. ma 23-10-2023 Eerste wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024 (o.v.b. afkondiging plenaire vergadering)
  16. ma 30-10-2023 Tweede wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024 (o.v.b. afkondiging plenaire vergadering)
 40. 40

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.
  • Commissiedebat Toekomst van box 3 (voorjaar 2023, toegevoegd onder agendapunt 21)
  • Commissiedebat Toekomst van TenneT Duitsland (voorjaar 2023, toegevoegd onder agendapunt 30)
  • Commissiedebat Financiële markten (juni 2023)
  • Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (juni 2023)
  • Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad 13-14 juli (juli 2023)
  • Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad 15-16 september) (september 2023)
  • Commissiedebat Belastingdienst (september 2023)
  • Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad 16-17 oktober en IMF (9-15 oktober) (oktober 2023)
  • Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad 9-10 november (november 2023)
  • Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  • Commissiedebat Staatsdeelnemingen (november 2023)
  • Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (november 2023)
  • Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad 7-8 december (december 2023)
  • Commissiedebat Financiële markten (december 2023)
  • Commissiedebat Werknemersparticipatie 
 41. 41

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: De commissie besluit het gesprek met de klokkenluider van de Uber files op woensdag 8 maart een halfuur eerder aan te vangen.

  Procedurevergaderingen
  • wo 08-03-2023 12.00 - 13.00 Procedurevergadering Financiën (vervroegd i.v.m. plenaire debat over de Toekomst van de euro)
  • do 23-03-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-04-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 20-04-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 08-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • wo 21-06-2023 13.30 - 14.45 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  • ma 27-02-2023 12.00 - 21.00 Europese Parlementaire Week (European Semester Conference)
  • di 28-02-2023 09.00 - 14.30 Europese Parlementaire Week (European Semester Conference)
  • ma 06-03-2023 10.30 - 11.30 Gesprek met de Commissie Werkelijke Schade (CWS)
  • ma 06-03-2023 13.00 - 14.30 Technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022
  • di 07-03-2023 15.30 - 16.30 Gesprek met professor Gabriel Zucman
  • wo 08-03-2023 09.30 - 11.00 Gesprek met Mark MacGann, klokkenluider Uber Files
  • ma 20-03-2023 13.00 - 16.00 Werkbezoek aan de Belastingdienst
  • wo 31-05-2023 14.00 - 16.15 Rondetafelgesprek Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  • ma 26-06-2023 10.00 - 18.00 Interparlementaire Conferentie over de rol van de nationale parlementen bij het toezicht op de besteding van EU-middelen en het Next Gereneration EU-plan

  Nog te plannen
  • Petitie Oxfam Novib, namens Eerlijke Geldwijzer, inzake aanbieding rapport over klimaatplannen financiële sector (14 maart 2023)
  • Openbare technische briefing over het nog te ontvangen aanvullend wetsvoorstel hersteloperatie (expartnerregeling en overleden gedupeerden) (april 2023)
  • Openbare technische briefing over het nog te ontvangen aanvullend wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen (mei 2023)
  • Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (juni 2023)
  • Ontbijtbijeenkomst 'Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp' (woensdag 28 of donderdag 29 juni 2023)
  • Werkbezoek aan DNB en AFM (september 2023)
  • Besloten gesprek met de voorzitters van de commissies Financiën en Rijksuitgaven en de bewindspersonen van Financiën
  • Openbaar gesprek met de eurocommissarissen Gentiloni en Dombrovskis
  • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  • Gesprek met de IBTD op het moment dat de beoogde toets van de landelijke werkinstructies van de Belastingdienst, die gelden voor het verstrekken van relevante stukken aan de rechter, is afgerond
 42. 42

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  21, 22 en 23 februari 2023 (week 8)
  di 21-02-2023 16.15 - 17.00 Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 1/12)
  do 23-02-2023 10.15 - 10.40 Tweeminutendebat Vermogensverdeling (CD 08/02)
  do 23-02-2023 10.40 - 11.00 Tweeminutendebat Doorstroomvennootschappen (CD 7/12)

  7, 8 en 9 maart 2023 (week 10)
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen)

  9, 10 en 11 mei 2023 (week 19)
  - Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens)
  - 35 957 (Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen))
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 43. 43

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  2. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
  4. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  14. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  20. Debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  9. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  23. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB (Klaver) (minister SZW, minister Financiën)
  29. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  34. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) (minister Financiën, minister J&V, minister VRO)
  40. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  42. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  45. Dertigledendebat over de hervorming van de vermogensbelasting (Alkaya) (staatssecretaris Financiën)
   
 44. 44

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
  1. 2023Z02950 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek inzake invoeringstoets Wet hersteloperatie toeslagen staatssecretaris van Financiën (17-02-2023)
  2. 2023Z02952 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek inzake technische briefings en overzicht wetsvoorstellen hersteloperatie staatssecretaris van Financiën (17-02-2023)
  3. 2023Z02642 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op brief inzake FSV-vermelding (15-02-2023)
  4. 2023Z02682 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik (15-02-2023)
  5. 2023Z02382 Aan de minister van Financiën - Verzoek om toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen (10-02-2023)
  6. 2023Z02077 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om aanvullende antwoorden op de op 12 oktober 2022 gestelde vragen (08-02-2023)
  7. 2022Z26440 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op ongevraagd advies over de Commissie Werkelijke Schade (29-12-2022)
  8. 2022Z26269 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op Initiatiefnota over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (36273) (23-12-2022)
  9. 2022Z23252 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om update status wetsvoorstellen inzake delegatiebepalingen (35957 en 35930) (25-11-2022) Deels beantwoord
  10. 2022Z23018 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op DNB-rapport 'Verzekeraars in een veranderende wereld' (24-11-2022)
  11. 2022Z20044 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om stand-van-zakenbrief Fit For 55 (20-10-2022)
  12. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)