Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

De vergadering is geannuleerd

4 juli 2022
10:00 - 14:00 uur
Commissie: Financiën

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • S.A.M. Kaag
    minister van Financiën

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

    Te behandelen:

    Loading data