Wetgevingsoverleg

Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen

Wetgevingsoverleg: "Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg derde en vijfde Incidentele suppletoire begrotingen Financiën - 25 juni
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 juni 2020, over de derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE)

Te behandelen:

2
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

Te behandelen: