Wetgevingsoverleg : Derde en vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen

De vergadering is geweest

25 juni 2020
17:00 - 20:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data