Technische briefing : Besloten technische briefing Staatsdeelnemingen

De vergadering is geweest

15 juni 2020
15:00 - 16:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën
De minister, ondersteund door een of enkele ambtenaren, zal een update geven van de ontwikkelingen sinds de brief van 24 april 2020 over mogelijke steunmaatregelen Air France-KLM.
De Dienst Verslag en Redactie zal een vertrouwelijk stenografisch verslag opstellen, dat door de deelnemers aan de briefing achteraf bij de griffier kan worden ingezien.
Bij de briefing kan, in verband met de wens het aantal bij vergaderingen aanwezige leden vanwege de coronacrisis zo klein mogelijk te houden, per fractie één lid van de commissie Financiën aanwezig zijn. Aanwezigheid van maximaal één lid per fractie volgt bovendien ook uit de werkafspraken voor vertrouwelijke overleggen die de commissie met de minister heeft vastgesteld.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Besloten technische briefing Staatsdeelnemingen


  De minister, ondersteund door een of enkele ambtenaren, zal een update geven van de ontwikkelingen sinds de brief van 24 april 2020 over mogelijke steunmaatregelen Air France-KLM.
  De Dienst Verslag en Redactie zal een vertrouwelijk stenografisch verslag opstellen, dat door de deelnemers aan de briefing achteraf bij de griffier kan worden ingezien.
  Bij de briefing kan, in verband met de wens het aantal bij vergaderingen aanwezige leden vanwege de coronacrisis zo klein mogelijk te houden, per fractie één lid van de commissie Financiën aanwezig zijn. Aanwezigheid van maximaal één lid per fractie volgt bovendien ook uit de werkafspraken voor vertrouwelijke overleggen die de commissie met de minister heeft vastgesteld.