Notaoverleg

Toekomst van het geldstelsel

Notaoverleg: "Toekomst van het geldstelsel"Deze vergadering is geweest
De commissie heeft in de procedurevergadering van 18 juni jl. besloten over de indeling van het notaoverleg. Het notaoverleg zal de volgende opzet hebben:
- In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van 5 minuten per fractie.
Als eerste krijgt het lid Alkaya (SP) het woord om zijn inbreng in eerste termijn te leveren.
- De minister wordt verzocht daarop te reageren, alvorens de overige leden gelegenheid wordt geboden voor hun inbreng in eerste termijn.
- Nadat de minister op de inbreng van de overige leden heeft gereageerd, worden alle leden in de gelegenheid gesteld achtereenvolgens hun inbreng in tweede termijn uit te spreken; daarbij kunnen moties worden ingediend.
- Daarna beantwoordt de minister de in tweede termijn gestelde vragen; hij wordt verzocht de eventuele moties van een appreciatie te voorzien.

Het debat is live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer op
www.tweedekamer.nl of via de app Debat Direct. Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen en het debat in de Kamer te volgen. Voor pers is wel ruimte beschikbaar.
 

Bijlagen

Stenogram
Download Toekomst van het geldstelsel (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene onvocatie notaoverleg Toekomst van het geldstelsel

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Geld en schuld: De publieke rol van banken”

Te behandelen: