Notaoverleg : Toekomst van het geldstelsel

De vergadering is geweest

24 juni 2020
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Financiën
De commissie heeft in de procedurevergadering van 18 juni jl. besloten over de indeling van het notaoverleg. Het notaoverleg zal de volgende opzet hebben:
- In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van 5 minuten per fractie.
Als eerste krijgt het lid Alkaya (SP) het woord om zijn inbreng in eerste termijn te leveren.
- De minister wordt verzocht daarop te reageren, alvorens de overige leden gelegenheid wordt geboden voor hun inbreng in eerste termijn.
- Nadat de minister op de inbreng van de overige leden heeft gereageerd, worden alle leden in de gelegenheid gesteld achtereenvolgens hun inbreng in tweede termijn uit te spreken; daarbij kunnen moties worden ingediend.
- Daarna beantwoordt de minister de in tweede termijn gestelde vragen; hij wordt verzocht de eventuele moties van een appreciatie te voorzien.

Het debat is live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer op
www.tweedekamer.nl of via de app Debat Direct. Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen en het debat in de Kamer te volgen. Voor pers is wel ruimte beschikbaar.
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Geld en schuld: De publieke rol van banken”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek digitaal centralebankgeld

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data