Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

11 mei 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 21 april 2022 is vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Fiche: Wijziging verordening centrale effectenbewaarinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep 3 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoeringsbesluiten RRF voor Bulgarije en Zweden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vooruitblik beheer staatsdeelnemingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Faillissement Amsterdam Trade Bank

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stabiliteitsprogramma 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onafhankelijke review naar veiligheidssituatie LNG project Mozambique

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Analyse van het risicoclassificatiemodel Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van de TIR-overeenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn (Kamerstuk 22112-3349)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over Fiches inzake voorstellen kapitaalmarktunie (o.a. Kamerstuk 22112-3265)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep 3 mei 2022 (Kamerstuk 21501-07-1839) en benoeming van een nieuwe directeur van het ESM

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Het nog te ontvangen verslag van de extra vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad op 3 mei 2022

  Besluit: agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op 19 mei 2022.
 23. 23

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport Versterking Functies Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van de behandeling van een verzoekschrift over de afhandeling door de Belastingdienst van een verzoek om kwijtschelding.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen; het onder 2 genoemde commissiedebat wordt geannuleerd (zie agendapunt 1 van deze vergadering) en samengevoegd met het onder 11 genoemde commissiedebat.
   
  1. do 12-05-2022 10.00-11.30   Commissiedebat Voortzetting commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 (tweede termijn)
  2. do 12-05-2022 14.00-17.00   Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening
  3. do 19-05-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  4. do 19-05-2022 13.30-17.30   Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  5. wo 08-06-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  6. ma 13-06-2022 14.00-17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
  7. wo 15-06-2022 15.00-17.00   Commissiedebat Fatca
  8. wo 22-06-2022 13.00-16.00   Commissiedebat Toeslagen
  9. wo 22-06-2022 17.00-20.00   Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  10. wo 29-06-2022 10.00-14.00   Commissiedebat Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
  11. do 30-06-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties
  12. di 05-07-2022 16.30-19.30   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  13. do 07-07-2022 10.15-13.15   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  14. wo 07-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Belastingdienst
  15. do 08-09-2022 10.00-13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 27. 27

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Het overzicht is besproken; dit heeft geleid tot enkele aan het kabinet gerichte verzoeken die in de rubriek Rondvraag zijn opgenomen. Daarnaast heeft de commissie uitgesproken het onder 7 genoemde commissiedebat kort na het zomerreces te willen inplannen.

  1. Commissiedebat Autobelastingen [in de procedurevergadering van 23 maart is besloten dit te houden na het zomerreces]
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  8. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 28. 28

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen:
  1. wo 25-05-2022 15.00-16.00   Procedurevergadering
  2. wo 08-06-2022 15.30-16.30   Procedurevergadering
  3. do 23-06-2022 10.00-11.00   Procedurevergadering
  4. wo 06-07-2022 15.30-16.30   Procedurevergadering
  NB: de datum van de te houden strategische procedurevergadering wordt nog bepaald.

  Overige activiteiten:
  1. wo 11-05-2022 11.15-12.45   Technische briefing Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag
  2. ma 16-05-2022 10.00-13.15   Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam
  3. ma 16-05-2022 13.45-17.00   Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank te Amsterdam
  4. di 17-05-2022 18.00-19.30 Technische briefing PwC-rapporten over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst
  5. vr 20-05-2022 10.00-13.00   Werkbezoek Nederlandse Spoorwegen
  6. di 24-05-2022 18.00-19.30   Technische briefing over de CPB Policy Brief over Ongelijkheid en herverdeling 
  7. wo 01-06-2022 14.30-16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  8. wo 08-06-2022 16.45-17.45   Gesprek met de voormalig National Taxpayers Advocate uit VS, mevrouw Olson
 29. 29

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda)

  Besluit: Ter informatie.

  Dinsdag 10 mei 2022
  - 16.40 - 17.00 uur: Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (Kamerstuk 31 066, nr. 922)
  - 17.00 - 22.00 uur: Plenair debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds

  Donderdag 12 mei 2022
  Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank) (36048)

  7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

  Nog niet geagendeerd:
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 30. 30

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  6. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
  21. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties:
  2. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
  6. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
  8. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (staatssecretaris Financiën, minister BHO)
  9. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
 31. 31

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Ten aanzien van de in de commissiebrief over FSV, hieronder genoemd onder 5, verzochte stukken zal de staatssecretaris worden gevraagd deze aan de Kamer te zenden vóór de op 17 mei 2022 te houden technische briefing, evenals andere door de commissie verzochte informatie met betrekking tot FSV (waaronder de beantwoording van feitelijke vragen over de verschillende rapporten van PwC en de in de brief onder 6 verzochte reactie op een artikel in Trouw).
  1. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de aangekondigde voortgangsbrief FATCA uiterlijk een week voor het commissiedebat toe te zenden (2022Z06918)
  2. 07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB Policybrief over ongelijkheid en herverdeling (2022Z06917)
  3. 21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (2022Z08227)
  4. 21-04-2022 - Aan de minister en de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om een planningsbrief (2022Z08230)
  5. 21-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de in de week van 9 mei openbaar te maken stukken [handleidingen FSV] zo mogelijk eerder aan de Kamer te zenden (2022Z08228)
  6. 22-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om reactie op het artikel in Trouw van 12 april 2022 ("Fiscus wist van discriminerende criteria, maar zweeg") (2022Z8272)
  7. 25-04-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08383)
  8. 25-04-2022 - Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Verzoek om toezending van werkinstructies met betrekking tot vorderingen van de POK (2022Z08384)
 32. 32

  Verzoek om de Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (36080) zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden.

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om eventuele nieuwe stukken met betrekking tot het onderzoek naar het memo-Palmen aan de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om stukken met betrekking tot de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) voorafgaand aan de technische briefing van 17 mei 2022 aan de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data