Commissiedebat : Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap

De vergadering is geweest

22 maart 2023
14:30 - 19:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers op de activiteit in Parlis

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister van Financiën

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • E. Heinen (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R.J. Dekker (FVD)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)
 • N. Gündogan (Gündogan)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 6 minuten*

 2. 2

  Heropening groene obligatie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Van Raan over het zo snel mogelijk beëindigen van beleggingen van verzekeraars die extreem dierenleed in stand houden (Kamerstuk 36200-101)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang Klimaatcommitment Financiële Sector

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Deelname aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording feitelijke vragen over Deelname aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Visie op het Bankenlandschap

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage NLFI over de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies van NLFI over het verkopen van aandelen in ABN AMRO Bank

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken toekomst van de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang klimaatcommitment financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsagenda Financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 17 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het RLI-adviesrapport 'Financiering in transitie'

  Te behandelen:

  Loading data