Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (Hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (Hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE AGENDA - procedurevergadering Financiën 15 december 2021 (toevoeging van agendapunten)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst - procedurevergadering Financiën 15 december 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 1 december 2021 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
17
Werkafspraken van de minister van Financiën met de Eerste Kamer over vertrouwelijke informatievoorziening inzake koersgevoelige informatie

Te behandelen:

29
33
Aanbieding jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2020
37
Aanbod Techleap.nl en DSA voor gesprek over Nederlandse startupklimaat
39
Nieuwsvoorziening op het terrein van de commissie voor Financiën
40
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: Ter informatie; het commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag, dat was gepland op 16 december, is uitgesteld tot i januari 2022.

do 13-01-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
wo 26-01-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
do 24-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 10-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 31-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 19-05-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 09-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
41
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: Op korte termijn na het aantreden van een nieuw kabinet wenst de commissie twee separate commissiedebatten te houden over Financiële markten, n.a.v. de schriftelijk overleggen waarvoor op 8 december jl. inbreng is geleverd (verdeeld over twee afzonderlijke thema's, te weten stabiliteit en instituties resp. consumenten en dienstverlening).
Tot een prioritering voor het inplannen van de in onderstaande lijst opgenomen commissiedebatten heeft de commissie nog niet besloten. Aan de lijst is in deze vergadering een commissiedebat Toeslagen toegevoegd.
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Autobelastingen [te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022]
 3. Commissiedebat Belastingdienst
 4. Commissiedebat Belastingen
 5. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
 6. Commissiedebat Betalingsverkeer
 7. Commissiedebat Brexit
 8. Commissiedebat Douane
 9. Commissiedebat Doorstroomvennootschappen [te houden op een nader te bepalen datum vanaf maart 2022]
 10. Commissiedebat Europese btw
 11. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
 12. Commissiedebat IMF [te houden in april 2022]
 13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 14. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya: Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
42
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.

Procedurevergaderingen:
wo 12-01-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 
wo 26-01-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 09-02-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 23-02-2022 15.30 - 16.30  Procedurevergadering
wo 09-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 23-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 06-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 20-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 11-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 25-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 08-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 22-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
wo 06-07-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 

Overige activiteiten:
wo 01-06-2022 14.30 - 16.45  Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 
43
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 december 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

11, 12 en 13 januari 2022 (week 2)
- 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)
- Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)
- Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen (CD d.d. 09/12)

Nog niet geagendeerd
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
44
Nog niet geagendeerde plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 december 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

Meerderheidsdebatten:
17. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan)  (minister en staatssecretaris Financiën)
18. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
25. Debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst (Leijten) (minister Financiën)

Dertigledendebatten:
14. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (staatssecretaris Financiën)
20. Dertigledendebat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
45
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: Ter informatie; het hieronder genoemde verzoek is inmiddels beantwoord (zie agendapunt 49).

09-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën om de Kamer aan het eind van dit jaar te informeren over de stand van zaken met betrekking tot actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477); nogmaals onder de aandacht gebracht bij brief van 01-12-2021 (2021Z22172).
53
Tussenstand inventarisatie EU-prioritering op basis van Werkprogramma Europese Commissie 2022