Commissiedebat : Staatsdeelnemingen

De vergadering is geweest

30 november 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister van Financiën
 • M.L.A. van Rij
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • E. Heinen (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstukken 28165-368)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toelichting vertrekvergoeding voormalig CEO KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitgifte hybride converteerbare obligatie Air France-KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hervatting onderhandelingen Duitse staat t.a.v. TenneT Duitsland en update kapitaalbehoefte TenneT Duitsland en update kapitaalbehoefte TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven