Gesprek : Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

De vergadering is geweest

5 november 2020
16:30 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • J.I.A. Mak ()

Agendapunten

 1. 1

  Halfjaarlijks besloten periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer (via videoverbinding)

  De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer.

  De commissie heeft hierin ingestemd met de concept-agenda zoals deze in de stafnotitie (2020Z17883) is voorgelegd.
 2. 2

  Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2019

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven