Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

21 april 2022
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van 6 april 2022 is vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Geannoteerde agenda voor de inzet tijdens de IMF voorjaarsvergadering op 20 en 21 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie gewijzigde motie van de leden Stoffer en Idsinga over ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen (t.v.v. 35927-121)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tijdelijke noodwet betaalbare energie (initiatiefwet van de leden Kops en Edgar Mulder)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Convenant Contant geld

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan de Bond van Cannabis Detaillisten over het probleem dat banken weigeren om de behoefte aan contact geld te faciliteren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Proces van de begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken uitwerking COP26-verklaring

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht uitgaven en gederfde inkomsten fossiele brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst van vragen en antwoorden over de brieven van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst inzake rapporten van PwC over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Planning van het voortgangsproces rond FSV

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2022, over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Richtingennotitie rechtsherstel box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nazending beslisnota's over de opstart gepauzeerde invorderingen toeslagen (Kamerstuk 31066-996)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitnodiging voor een werkbezoek aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over compensatie kindregeling voor gedupeerden toeslagenaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstel toezending BNC-fiche verordening terbeschikkingstelling nieuwe eigen middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Tweede deelbesluit WOB-verzoek Europees herstelfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Portugal

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overzicht uitbetaling RRF eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Wijziging verordening en richtlijn kapitaalvereisten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening en richtlijn markten voor financiële instrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Publicatie Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: ter informatie.
   
  wo 20-04-2022 16.30 19.30   Commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 [ wordt op korte termijn voortgezet ]
  do 12-05-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  do 12-05-2022 14.00 17.00   Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening
  do 19-05-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 19-05-2022 13.30 17.30   Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 08-06-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  ma 13-06-2022 14.00 17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
  wo 15-06-2022 15.00 17.00   Commissiedebat Fatca
  wo 22-06-2022 13.00 16.00   Commissiedebat Toeslagen
  wo 22-06-2022 17.00 20.00   Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  do 07-07-2022 10.15 13.15   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 39. 39

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: ter informatie.

  1. Commissiedebat Autobelastingen [in de procedurevergadering van 23 maart is besloten dit te houden na het zomerreces]
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties [ wordt voor het zomerreces ingepland ]
  8. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  9. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 40. 40

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Procedurevergaderingen:
  wo 11-05-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  wo 25-05-2022 15.00 16.00   Procedurevergadering
  wo 08-06-2022 15.30 16.30   Procedurevergadering
  do 23-06-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
  wo 06-07-2022 15.30 16.30   Procedurevergadering

  Overige activiteiten:
  wo 11-05-2022 11.15 12.45   Technische briefing Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag
  ma 16-05-2022 10.00 13.15   Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam
  ma 16-05-2022 13.45 17.00   Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank te Amsterdam
  vr 20-05-2022 10.00 13.00   Werkbezoek Nederlandse Spoorwegen
  di 24-05-2022 18.00 19.30   Technische briefing over de CPB Policy Brief over Ongelijkheid en herverdeling 
  wo 01-06-2022 14.30 16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  wo 08-06-2022 16.45 17.45   Gesprek met de voormalig National Taxpayers Advocate uit VS, mevrouw Olson
 41. 41

  Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 15 april)

  Besluit: ter informatie.

  donderdag 21 april (week 16), Hamerstuk:
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

  10, 11 en 12 mei (week 19)
  - Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (31 066, nr. 922)

  7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

  Nog niet geagendeerd:
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 42. 42

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de aangekondigde voortgangsbrief FATCA uiterlijk een week voor het commissiedebat toe te zenden (2022Z06918)
  07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB Policybrief over ongelijkheid en herverdeling (2022Z06917)
 43. 43

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 15 april)


  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  8. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
  21. Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds (Dassen) (minister Financiën, minister EZK)
  23. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten:
  4. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
  10. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
 44. 44

  Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

  Te behandelen:

  Loading data