Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - donderdag 21 april 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - donderdag 21 april 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
De besluitenlijst van 6 april 2022 is vastgesteld.
3
Brievenlijst
5
Appreciatie gewijzigde motie van de leden Stoffer en Idsinga over ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen (t.v.v. 35927-121)

Te behandelen:

21
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2022, over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies

Te behandelen:

35
Extra Eurogroep over de bankenunie tijdens het meireces
39
Voorstel onderzoeksvragen uitvoering motie-Leijten/Inge van Dijk (35510, nr. 62)
40
Aanbieding concept-Kennisagenda commissie Financiën 2022
41
Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: ter informatie.
 
wo 20-04-2022 16.30 19.30   Commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 [ wordt op korte termijn voortgezet ]
do 12-05-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
do 12-05-2022 14.00 17.00   Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening
do 19-05-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
do 19-05-2022 13.30 17.30   Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
wo 08-06-2022 10.00 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
ma 13-06-2022 14.00 17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
wo 15-06-2022 15.00 17.00   Commissiedebat Fatca
wo 22-06-2022 13.00 16.00   Commissiedebat Toeslagen
wo 22-06-2022 17.00 20.00   Commissiedebat Staatsdeelnemingen
do 07-07-2022 10.15 13.15   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
42
Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: ter informatie.

1. Commissiedebat Autobelastingen [in de procedurevergadering van 23 maart is besloten dit te houden na het zomerreces]
2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
3. Commissiedebat Betalingsverkeer
4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
5. Commissiedebat Europese btw
6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
7. Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties [ wordt voor het zomerreces ingepland ]
8. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
9. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
43
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: ter informatie.

Procedurevergaderingen:
wo 11-05-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
wo 25-05-2022 15.00 16.00   Procedurevergadering
wo 08-06-2022 15.30 16.30   Procedurevergadering
do 23-06-2022 10.00 11.00   Procedurevergadering
wo 06-07-2022 15.30 16.30   Procedurevergadering

Overige activiteiten:
wo 11-05-2022 11.15 12.45   Technische briefing Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag
ma 16-05-2022 10.00 13.15   Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam
ma 16-05-2022 13.45 17.00   Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank te Amsterdam
vr 20-05-2022 10.00 13.00   Werkbezoek Nederlandse Spoorwegen
di 24-05-2022 18.00 19.30   Technische briefing over de CPB Policy Brief over Ongelijkheid en herverdeling 
wo 01-06-2022 14.30 16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
wo 08-06-2022 16.45 17.45   Gesprek met de voormalig National Taxpayers Advocate uit VS, mevrouw Olson
44
Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 15 april)

Details

Besluit: ter informatie.

donderdag 21 april (week 16), Hamerstuk:
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

10, 11 en 12 mei (week 19)
- Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (31 066, nr. 922)

7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

Nog niet geagendeerd:
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
45
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.

07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de aangekondigde voortgangsbrief FATCA uiterlijk een week voor het commissiedebat toe te zenden (2022Z06918)
07-04-2022 - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de CPB Policybrief over ongelijkheid en herverdeling (2022Z06917)
46
Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 15 april)

Details


Besluit: ter informatie.

Meerderheidsdebatten:
8. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
21. Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds (Dassen) (minister Financiën, minister EZK)
23. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)

Dertigledendebatten:
4. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
10. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
47
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

Te behandelen:

48
Verzoek van de PEFD om een (besloten) gesprek met de vaste commissie voor Financiën