Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

29 september 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Heinen (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 15 september 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over zorgpunten uit gesprekken met het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Pakket Belastingplan 2023

  Het behandelschema voor onderstaande wetsvoorstellen is reeds vastgesteld in de procedurevergadering van 25 mei jl. Dit behandelschema kent de volgende stappen:
  • Maandag 3 oktober oktober 2022: inbrengdatum voor het verslag
  • Woensdag 12 oktober 2022: nota naar aanleiding van het verslag
  • Maandag 17 oktober 2022: eerste wetgevingsoverleg (eerste termijn Kamer)
  • Vrijdag 21 oktober 2022: schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg
  Herfstreces: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • Maandag 31 oktober 2022: tweede wetgevingsoverleg (re- en dupliek)
  • Dinsdag 8 en woensdag 9 november 2022: plenaire behandeling
  • Donderdag 10 november 2022: brief beoordeling moties en amendementen en stemmingen

   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Behandeling voorstellen Miljoenennota, Vaststelling Begrotingsstaat van het ministerie van Financiën en Macro-economische verkenningen

  In de procedurevergadering van 15 september jl. heeft de commissie reeds besloten over de wijze van behandeling van de Miljoenennota 2022 en de bijbehorende stukken en van de begroting van het ministerie van Financiën De commissie heeft besloten tot behandeling volgens het gebruikelijke model, bestaande uit:
  1. Schriftelijke vragenronde (feitelijke vragen) over de stukken (Miljoenennota 2023 c.a., Macro Economische Verkenning, begroting Financiën en Nationale Schuld), waarvoor inbreng te leveren maandag 26 september 2022 om 14.00 uur en antwoorden te ontvangen vrijdag 30 september 2022.
  2. Gezamenlijke plenaire behandeling van de genoemde stukken tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de week van 4-6 oktober 2022.
  3. Het lid Kat (D66) wordt benoemd tot rapporteur op de ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX), met het oog op schriftelijke afhandeling na afloop van de Algemene Financiële Beschouwingen.
  4. De commissie plant geen wetgevingsoverleg in.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingswet financiële markten 2022-II

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wet hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden brieven inzake bankensector

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de G20 bijeenkomst van Ministers van Financiën en Presidenten van Centrale Banken in juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomst aanbesteding internationaal betalingsverkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brieven inzake aanvullende maatregelen energierekening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ombuigingslijst 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) over uitvoeringstoetsen Belastingplan 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Correctie online gepubliceerde bijlagen Handleidingen aan de Poort (bijlagen bij Kamerstuk 31066-1029)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toelichting besluit niet bezwaarmakers box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over berichtgeving in de media over de augustusbesluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stukken t.b.v. commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF op donderdag 29 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Tweede tranche MFB-programma Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 23-09-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  DNB inzake kapitaalbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding rapport 'Vooronderzoek naar de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen' van College voor de Rechten van de mens

 30. 30

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: De commissie handhaaft het commissiedebat Autobelastingen op de reeds geplande datum en heeft geen behoefte aan de aanwezigheid van de minister van I&W bij dit debat.

  Noot:
  • In de procedurevergadering van 15 september jl. heeft de commissie besloten de brief 'Hoofdlijnen Betalen naar Gebruik' (Kamerstuk 32813, nr. 1081), die mede is ondertekend door de minister van I&W, te agenderen voor het commissiedebat Autobelastingen op donderdag 24 november 2022. De minister van I&W is echter niet beschikbaar op die datum. 
  • Onder agendapunt 14 is besloten het commissiedebat Vermogensverdeling te verzetten naar een andere datum begin 2023.
  • Onder agendapunt 16 heeft de commissie besloten een poging te doen het commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering te verzetten naar een andere datum in dit kalenderjaar teneinde deelname door de minister van J&V mogelijk te maken. Indien dit niet mogelijk blijkt, blijft het commissiedebat staan op de huidige datum.
  1. di 27-09-2022 16.30 - 23.00 Wetgevingsoverleg Wet Hersteloperatie Toeslagen
  2. do 29-09-2022 12.30 - 16.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  3. ma 17-10-2022 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
  4. do 20-10-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  5. ma 31-10-2022 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023
  6. do 03-11-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  7. wo 16-11-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  8. do 17-11-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  9. wo 23-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Digitale euro
  10. do 24-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Autobelastingen
  11. wo 30-11-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  12. do 01-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  13. wo 07-12-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  14. do 08-12-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  15. wo 14-12-2022 15.30 - 19.30 Commissiedebat Financiële markten
  16. di 20-12-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Vermogensverdeling
  17. do 19-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Douane
  18. wo 25-01-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
  19. do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  20. wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
  21. wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  22. do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Belastingdienst
  23. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  24. wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector
  25. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  26. wo 12-04-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF)
  27. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  28. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  29. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  30. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Fiscaliteit
 31. 31

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: De commissie neemt zich voor onderstaande debatten in het voorjaar van 2023 in te plannen. De staf zal in de volgende procedurevergadering een planningsvoorstel doen.
  1. Commissiedebat Europese btw
  2. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
 32. 32

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Het gesprek dat op 13 oktober 2022 zou plaatsvinden met de heer Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer, naar aanleiding van het Jaarverslag 2021 van de Europese Rekenkamer, wordt geannuleerd wegens onvoldoende aanmeldingen.

  Procedurevergaderingen
  do 29-09-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 13-10-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 20-10-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 10-11-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering procedurevergadering Financiën
  do 24-11-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 08-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 22-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  ma 26-09-2022 17.30 - 19.30 Technische briefing Belastingplan 2023
  wo 28-09-2022 17.30 - 19.00 Technische briefing IBO Vermogensverdeling
  do 29-09-2022 18.00 - 19.00 Gesprek met de inspecteur-generaal IBTD
  ma 06-02-2023 13.00 - 17.00 Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Nog te plannen
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst (besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
  Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Dassen en Omtzigt)
  Rondetafelgesprek over de Tax Governance Code - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Idsinga en Alkaya)
  Besloten vertrouwelijke technische briefing over de fiscale behandeling van Uber
  Werkbezoek aan de gemeente Almere m.b.t. Hersteloperatie Toeslagen
 33. 33

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 23 september)

  Besluit: Ter informatie.

  28 september 2022
  10.15 uur: Tweeminutendebat Financiële Markten (CD 30/06)
  10.35 uur: Tweeminutendebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) (CD 8/9)

  4, 5 en 6 oktober (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen

  8, 9 en 10 november (week 45)
  - Pakket Belastingplan 2023 (stemmingen op donderdag 10 november)
  - 36 107 (Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023)) (wordt behandeld tegelijkertijd met het Pakket Belastingplan 2023)

  6, 7 en 8 december (week 49)
  - stemmingen over alle begrotingen
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))
   
 34. 34

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 9 september)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  8. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  11. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
  2. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (minister Financiën)
  4. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
  7. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  20. Dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/
  Toeslagen (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
 35. 35

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2022Z17285 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op vragen commissie over onderzoeksopzet Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-2023) (16-09-2022)
  2. 2022Z17284 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op NRC-artikel inzake DNB-witwasaanpak (15-09-2022)
  3. 2022Z13232 Derden - reactie bewindspersoon afschrift vragen inzake een verzoek om aandacht voor persoonlijke situatie (27-06-2022)
  4. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
  5. 2022Z08227 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (21-04-2022)
 36. 36

  Twitteraccount commissie Financiën

  De voorzitter deelt mee dat de commissie deze maand is gestart met een eigen Twitteraccount: @FIN_tweedekamer. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie-Bisschop c.s. (Kamerstuk 35322, nr. 47).