Commissiedebat : Exportkredietverzekeringen

De vergadering is geweest

9 december 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Reactie op een voorstel voor een Raadsbesluit over exportkredieten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de verkenning in lijn brengen van de Exportkredietverzekering (EKV)-instrumentarium met de overeenkomst van Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitor exportkredietverzekeringen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  COP26 verklaring Aligning International Public Support for the Clean Energy Transition

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het plan van aanpak voor de beleidsdoorlichting van artikel 5 (Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Plan van aanpak van de beleidsdoorlichting over de exportkredietverzekeringsfaciliteit (EKV)

  Te behandelen:

  Loading data