Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

20 april 2023
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • N. Gündogan (Gündogan)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 april wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 27 en 28 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Valletta, 18 november 2015 (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de inzet tijdens de IMF voorjaarsvergadering op 13 en 14 april 2023 (Kamerstuk 26234-275)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over onderzoek naar toepassing van de fiscale faciliteiten voor anbi's op verenigingen (Kamerstuk 36202-110)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatierapport van Dialogic & Significant Public over het verlaagde btw-tarief

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie evaluatierapport fiscale beleggingsinstelling (fbi) en vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) (Kamerstuk 32545-184)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Romke de Jong en Van Ginneken over werkgevers beter faciliteren om hun werknemers ov-abonnementen te verstrekken (Kamerstuk 36202-103)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Belastingheffing inwoners van Nederland met Duits pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de Audit Wet politiegegevens bij de Douane (Kamerstuk 31934-66)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 door het Centraal Planbureau (CPB)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Zevende wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn belastingen (Kamerstuk 22112-3600)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Toezeggingen gedaan tijdens het debat over de toekomst van de Euro van 9 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 17 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering motie-Gündogan/Omtzigt over het CPB verzoeken een studie te doen naar de risico’s van de torenhoge mondiale schuldenlast, de schuldencyclus en het beperken van de gevolgen van een schuldencrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering motie-Slootweg/Grinwis over onafhankelijk advies vragen over welke barrières er zijn voor een geïntegreerde Europese kapitaalmarktunie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding advies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' van BAK

 21. 21

  Aanbod Raad van State: gesprek over advisering bij onafhankelijke begrotingsrapportage

  Besluit: De commissie gaat in op het aanbod van de Afdeling advisering om haar OBT-rapportage in een openbaar gesprek met de commissie toe te lichten.

  Noot: 
  • De Afdeling advisering van de Raad van State stelt in het kader van onafhankelijk begrotingstoezicht (OBT) jaarlijks rapportages op bij het Stabiliteitsprogramma, de Voorjaarsnota en de Miljoenennota. Gelet op de vervroegde publicatie van de Voorjaarsnota wordt de bijbehorende rapportage gecombineerd met de rapportage bij het Stabiliteitsprogramma. De rapportage wordt in mei verwacht.
  • De Afdeling biedt aan haar rapportage in een openbaar gesprek met de commissie (voorafgaand aan het plenaire debat over de Voorjaarsnota) toe te lichten.
  • Deelname wordt vooraf per e-mail geïnventariseerd.
 22. 22

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.

  Noot: het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van donderdag 8 juni 2023 is verplaatst naar dinsdag 13 juni 2023 i.v.m. de vermoedelijke planning van het Voorjaarsnotadebat op 8 juni.
   
  1. di 09-05-2023 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toekomst box 3
  2. wo 10-05-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Toezicht op cryptomunten
  3. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  4. di 23-05-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'
  5. do 25-05-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)
  6. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  7. di 13-06-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  8. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  9. wo 21-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
  10. wo 28-06-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Autobelastingen
  11. do 29-06-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  12. do 29-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  13. di 04-07-2023 17.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  14. do 07-09-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  15. wo 13-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  16. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  17. ma 23-10-2023 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  18. ma 30-10-2023 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  19. wo 01-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  20. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  21. wo 15-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  22. do 30-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financiële markten
  23. wo 06-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 23. 23

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.

  1. Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  2. Commissiedebat Werknemersparticipatie
  3. Commissiedebat Douane
 24. 24

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Noot: de procedurevergadering van donderdag 8 juni 2023 is verplaatst naar woensdag 7 juni 2023 i.v.m. de vermoedelijke planning van het Voorjaarsnotadebat op 8 juni.

  Procedureveregaderingen
  • do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • wo 07-06-2023 13.30 - 14.30 Procedurevergadering Financiën
  • wo 21-06-2023 13.30 - 14.45 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  • wo 10-05-2023 12.30 - 13.30 Openbare technische briefing Risico's in de financiële sector
  • do 11-05-2023 15.15 - 16.15 Openbare technische briefing (nog te ontvangen) aanvullend wetsvoorstel inzake hersteloperatie (expartnerregeling en overleden gedupeerden)
  • wo 17-05-2023 14.30 - 16.00 Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over de jaarverantwoording 2022 (RU/FIN)
  • wo 17-05-2023 16.30 - 17.30 Openbare technische briefing CBS Monitor brede welvaart (RU)
  • di 30-05-2023 16.00 - 17.00 Besloten gesprek commissievoorzitters FIN en RU met de bewindslieden van Financiën over samenwerking en praktische werkafspraken
  • wo 07-06-2023 10.30 - 12.30 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  • wo 21-06-2023 08.30 - 10.00 Ontbijtbijeenkomst ‘Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp in Nederland’
  • ma 04-09-2023 09.30 - 17.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  • ma 25-09-2023 14.00 - 17.00 Openbare technische briefing Pakket Belastingplan 2024

  Nog te plannen
  • Openbare technische briefing over het evaluatierapport van Dialogic & Significant Public over het verlaagde btw-tarief (mei/juni 2023)
  • Openbare technische briefing over de inning van coronabelastingschulden bij ondernemers (mei/juni 2023)
  • Openbaar gesprek met de Afdeling advisering van de Raad van State over de nog te ontvangen OBT-rapportage (mei/juni 2023)
  • Openbaar gesprek met de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) over haar eindadvies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' (juni 2023)
  • Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (juni 2023)
  • Openbare technische briefing over de wetgevende voorstellen inzake de herziening van het Stabiliteits- en Groeipact
  • Openbaar gesprek met de eurocommissarissen Gentiloni en Dombrovskis
  • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  • Gesprek met de IBTD op het moment dat de beoogde toets van de landelijke werkinstructies van de Belastingdienst, die gelden voor het verstrekken van relevante stukken aan de rechter, is afgerond
  • Jaarlijks gesprek met de inspecteur-generaal van de IBTD
 25. 25

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 14 april)

  Besluit: Ter informatie.

  9, 10 en 11 mei 2023 (week 19)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)

  16, 17 en 18 mei 2023 (week 20)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  23, 24 en 25 mei 2023 (week 21)
  - Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)

  N.b. niet in de langetermijnagenda vermeld, maar wel onder voorbehoud ingepland:
  wo 17-05-2023 10.15 - 10.45 Aanbieding verantwoordingsstukken
  wo 31-05-2023 Verantwoordingsdebat
  do 08-06-2023 Debat over de Voorjaarsnota 2023

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie
  aan de grens)
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 26. 26

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 14 april)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  2. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  22. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  5. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  20. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  26. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  28. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  44. Dertigledendebat over het SCP-rapport ‘Eigentijdse ongelijkheid’ (Kuiken) (Minister-president, minister Financiën, minister SZW)
  48. Dertigledendebat over de financiële stabiliteit in Europa n.a.v. het faillissement van de Silicon Valley Bank (Nijboer) (Minister Financiën)
  59. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
   
 27. 27

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: De commissie besluit de staatssecretarissen van Financiën te verzoeken de gevraagde reacties op brieven 3, 4, 7 en 8 aan de Kamer te doen toekomen voorafgaand aan de volgende procedurevergadering.
   
  1. 2023Z06513 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op brief gedupeerde toeslagenaffaire (12-04-2023)
  2. 2023Z06471 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op advies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) (12-04-2023)
  3. 2023Z06254 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om nadere toelichting inzake verankering hardheidsclausule in Invorderingswet 1990 (06-04-2023)
  4. 2023Z06249 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om nadere toelichting op uitvoering moties ingediend bij debat planning Belastingdienst afhandeling toeslagenaffaire (06-04-2023)
  5. 2023Z02952 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek inzake technische briefings en overzicht wetsvoorstellen hersteloperatie (17-02-2023)
  6. 2023Z02682 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik (15-02-2023)
  7. 2023Z02642 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op brief inzake FSV-vermelding (15-02-2023)
  8. 2023Z02077 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om aanvullende antwoorden op de op 12 oktober 2022 gestelde vragen (08-02-2023, rappel 23-03-2023)
  9. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
   
 28. 28

  ESB-artikel "Inkomsten uit erfbelasting gedaald na mislukte poging om ontwijking te beperken" d.d. 19 april 2023

  Besluit: De commissie besluit een reactie van de staatssecretaris te vragen op het ESB-artikel Inkomsten uit erfbelasting gedaald na mislukte poging om ontwijking te beperken d.d. 19 april 2023, te ontvangen voorafgaand aan de voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen (Kamerstuk 36128).