Agendapunten

 1. 1

  De rapporteurs lichten hun bevindingen toe en reactie van de bewindspersonen op de toelichting.

  Opzet van het wetgevingsoverleg:
  1. De rapporteurs lichten hun bevindingen toe en leveren hun inbreng
  2. De overige leden leveren hun inbreng
  3. De minister reageert op de bevindingen van de rapporteurs en de inbreng van de leden
 2. 2

  Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Planning investeringspilots baten-lasteninformatie en tussentijdse evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsdoorlichting van artikel 11 Financiering staatsschuld van hoofdstuk IXA Nationale Schuld over de periode 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Derde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Begroten en Verantwoorden van 12 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Inzicht in Publiek Geld (deel 2)"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op toezeggingen, gedaan tijdens AO Begroten en Verantwoorden van 12 december 2019, over brede welvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verbeterd inzicht in de begroting van Financiën (IXB)

  Te behandelen:

  Loading data