Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

6 juli 2023
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H. Kat (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 21 juni 2023 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Appreciatie van de amendementen van het lid Kat over een latere datum voor beëindiging van msnp- en wsnp-trajecten (Kamerstuk 36352-20) en over gelijke toegang tot het loket al betaalde schulden voor ex-partners (Kamerstuk 36352-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stukken t.b.v. commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 29 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stukken t.b.v. het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op dinsdag 4 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verkenning van een breed onderzoek naar boodschappen en grenseffecten en diverse andere toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stukken t.b.v. tweeminutendebat Nationale fiscaliteit op woensdag 5 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen, en in verband met aanpassingen van de bepalingen inzake plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting bij bepaalde diensten die virtueel aan een afnemer worden verricht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden en Nota van wijziging bij de eerste suppletoire begrotingswet Financiën en Nationale Schuld (IX) samenhangende met de Voorjaarsnota 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Nota van wijziging en Nota naar aanleiding van het Verslag inzake Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afbakeningsdocument van het ministerie van Financiën met overzicht van de beschikbare informatie over de hotspot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brief inzake eindafweging ten aanzien van mogelijke juridische of andere vervolgstappen inzake KLM naar aanleiding van de bevindingen van de staatsagent

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Second opinion monitoring Filipijnen project

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpak fiscale aandachtspunten bij beëindigingsregelingen in de agrarische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Profiel Kwartiermaker Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aankondiging reparatie lucratiefbelangregeling naar aanleiding van arrest Hoge Raad van 14 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de aanpassing percentage belastingrente Vpb en bronbelasting (Kamerstuk 32140-148)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aanvullende onderzoeksrapporten Betalen naar Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Contouren vastgoedaandelentransacties

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek en aan een besloten gesprek over de invloed van veranderende wet- en regelgeving op de bestaande ICT-infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport 'Onafhankelijke Review Naar de Beoordeling Van de Veiligheidssituatie bij de Exportkredietverzekering (ekv) Verstrekking voor het LNG project in Mozambique

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brief inzake burgerpanel onderzoek Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Belastingrente voor Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van de Uitvoering Douane 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Toestemming voor deelname aan technische briefing voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aantal overleden kinderen van gedupeerde ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' van 23 mei 2023 en reactie op verzoek commissie inzake overzicht reflectie beloftes kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag jaarvergadering ESM 15 juni 2023 en de financiële rekeningen van het EFSF over 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordeningen en richtlijn herziening Europees begrotingsraamwerk (Kamerstuk 22112-3699)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Mededeling en Verordening nieuw Douanewetboek van de Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Verordening tariefbehandeling en afschaffing vrijstelling douanerechten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Pakket retail beleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Wijziging BTW-richtlijn inzake Invoer One Stop Shop

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  EU-voorstellen inzake nieuwe eigen middelen en planning commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Openbaarmaking van het verslag van de rapporteurs over de digitale euro

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 3 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Planning openbaar gesprek met eurocommissarissen Dombrovskis en Gentiloni

  Besluit: De commissie besluit het gesprek in het najaar opnieuw in te plannen.

  Noot: Het gesprek met uitvoerend vicepresident van de Europese Commissie Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni van dinsdag 4 juli om 16.30 uur is geannuleerd vanwege een tussengekomen buitenlandse dienstreis. Beide eurocommissarissen verontschuldigen zich voor de korte termijn waarop zij het gesprek hebben moeten annuleren en bieden aan het gesprek in september opnieuw in te plannen.
 42. 42

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  Noot: Onder agendapunt 38 is besloten het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF te verplaatsen van donderdag 28 september 2023 om 13.00 uur naar dinsdag 10 oktober 2023 om 16.30 uur.
  1. do 07-09-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  2. wo 13-09-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
   • n.b. de staatssecretaris van Financiën zal niet deelnemen aan dit debat, noch aan de informele Raad.
  3. di 10-10-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  4. do 12-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Toeslagen
  5. ma 23-10-2023 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  6. ma 30-10-2023 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  7. wo 01-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  8. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  9. wo 15-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  10. do 16-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Douane
  11. do 30-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financiële markten
  12. wo 06-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 43. 43

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.
  Noot: het Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen zal niet, zoals eerder voorgenomen, worden ingepland op 9 oktober 2023 maar op een nader te bepalen datum in november 2023.
   
  1. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (november 2023)
  2. Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  3. Commissiedebat Autobelastingen
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Werknemersparticipatie
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
 44. 44

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  1. ma 04-09-2023 09.30 - 17.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  2. di 05-09-2023 16.30 - 17.30 Jaarlijks openbaar gesprek met de IBTD
  3. do 07-09-2023 14.00 - 15.00 Technische briefing AIV-advies over een sterkere internationale rol voor de euro
  4. ma 25-09-2023 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2024

  Nog te plannen
  1. (Rondetafel)gesprek met de CEO van KLM (en deskundigen) (na ontvangst brief inzake mogelijke juridische vervolgstappen)
  2. Openbare technische briefing over het Commissievoorstel inzake de Digitale euro (september 2023)
  3. Openbare technische briefing over de CBS-publicatie "Vermogensverschil tussen huishoudens kleiner bij meetellen pensioenopbouw" (september 2023)
  4. Openbare technische briefing Wetenschapstoets Wet Toekomst Accountancy (najaar 2023)
  5. Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" (najaar 2023)
  6. Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken" (najaar 2023)
  7. Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) (najaar 2023)
  8. Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni (najaar 2023)
  9. Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 45. 45

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 30 juni)

  Besluit: Ter informatie.

  4, 5 en 6 juli (week 27)
  - wo 05-07-2023 10.15 - 10.35 Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)
  - wo 05-07-2023 10.35 - 10.55 Tweeminutendebat Staatsdeelnemingen (CD 1/6)
  - wo 05-07-2023 10.55 - 11.35 Tweeminutendebat Nationale fiscaliteit (CD 14/6)
  - n.t.b. Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 29/6)
  - o.v.b. Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD 4/7) 

  12, 13 en 14 september (week 37)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  3, 4 en 5 oktober (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

  7, 8 en 9 november (week 45)
  - Belastingplan 2024 (incl. stemmingen)

  5, 6 en 7 december (week 49)
  -  stemmingen over alle begrotingen (5 december)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 46. 46

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 30 juni)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  1. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  11. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)
  22. Debat over de toenemende inflatie (Nijboer) (minister Financiën, minister EZK, minister SZW)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  3. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  23. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  25. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  35. Dertigledendebat over de financiële stabiliteit in Europa n.a.v. het faillissement van de Silicon Valley Bank (Nijboer) (Minister Financiën)
  44. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
  48. Dertigledendebat over de staat van de afhandeling van de Toeslagenaffaire (Omtzigt) (staatsecretaris Financiën, Minister-president)
  54. Dertigledendebat over de omgang met persoonsgegevens van burgers door de Belastingdienst (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
 47. 47

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2023Z11759 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake vragen, constateringen en aanbevelingen betreffende de 14e voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag (23-06-2023)
  2. 2023Z11766 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake herstel kinderopvangtoeslagzaken (23-06-2023)
  3. 2023Z11757 Aan de minister van Financiën - Verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten in de onderhandelingen over het EU-voorstel digitale euro (23-06-2023)
  4. 2023Z11769 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake aanpak hersteloperatie toeslagen (23-06-2023)
  5. 2023Z11633 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek toelichting Databank auto (22-06-2023)
  6. 2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)
  7. 2023Z09613 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslag en Douane - Verzoek om reactie inzake ex-student, ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag (31-05-2023, overgedragen aan minister van SZW)
  8. 2023Z09425 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update van de Eerlijke Bankwijzer (26-05-2023)
  9. 2023Z11519 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op brief Public Value inzake de toekomst van Box 3 (23-05-2023)
  10. 2023Z12372 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake werkwijze Belastingdienst (17-05-2023)
  11. 2023Z06513 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op brief gedupeerde toeslagenaffaire (12-04-2023)
  12. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
 48. 48

  Planning plenaire behandeling Wet minimumbelasting 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data