Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

14 januari 2021
13:45 - 14:45 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 december 2020 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Beantwoording vragen Najaarsnota 2020/tweede suppletoire begroting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven ten behoeve van het debat over de Najaarsnota 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brieven ten behoeve van het Notaoverleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stukken met betrekking tot de Eurogroepvergadering van 16 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 18 en 19 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Instellingsbesluit Commissie Europese economie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Spoedeisende wetsvoorstellen tot het verkiezings- en voorjaarsreces 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voorhang Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met herstel van een wijziging van de procentuele verdeling van de kosten van de AFM

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Faillissement levensverzekeraar Conservatrix

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Outlook 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg van 28 september 2020 over Accountancy (Kamerstuk 33977-33)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brief van een beursvennootschap op het gebied van accountancy

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen rondom inkomstenkant van de begroting wat betreft raming van de zorgpremies 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Gesprek banken over compensatie bij spoofing

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Recente ontwikkelingen Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op consultatie IFRS Foundation over rapportage niet-financiële informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezegging over voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoeringstoetsen bij aangenomen amendementen Fiscale verzamelwet 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op een burgerbrief over bezwaren tegen e-herkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie inzake 'Brandbrief aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. box 3-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie op evaluatie Wet elektronische registratie notariële akten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de motie van het lid Edgar Mulder over alle onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toelichting op de Wijziging van Bijlage II van de IGA FATCA

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Betalen naar gebruik (autobelastingen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Publicatie essaybundel ‘Tax Governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code?’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Bericht van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van 19 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezeggingen digitalisering dienstverlening ondernemers en Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Herstel Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Belastingplan 2021 rondom woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding analyse ‘Risico’s, uitdagingen en kansen in verband met de economische beleidsreactie van de EU op de COVID-19-crisis’ van ERK

 38. 38

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitstel Kabinetsreactie inzake Beleidsdoorlichting Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Strategie evaluatie steunpakketten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer (ERK) ontvangen brieven/verslagen en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 43. 43

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Brede bespiegeling inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Akkoord Europese jaarbegroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Antwoorden op vragen commissie over vier BNC-fiches inzake het Kapitaalmarkten Herstelpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rapport rekenkamers Duitsland, Estland, Finland, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje over voorbereiding op resolutie van middelgrote en kleine banken

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 8 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van de leden Sneller (D66) en Slootweg (CDA) om een brief inzake de uitvoering van de motie 35570-IX-13

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

  Besluit: Het overzicht is besproken; het lid Leijten heeft daarbij de griffier verzocht te bezien of het op 1 februari geplande notaoverleg op een iets later moment kan worden gepland, alsmede om te bezien of het op 10 februari geplande algemeen overleg over de Hersteloperatie iets kan worden verlengd.

  do 21-01-2021 10.00 - 13.00 uur   Algemeen overleg Belastingontwijking
  ma 01-02-2021 14.00 - 18.00 uur   Notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst
  di 02-02-2021 16.30 - 20.30 uur   Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
  wo 03-02-2021 10.00 - 14.00 uur   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
  wo 10-02-2021 10.15 - 13.15 uur   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10-02-2021 15.30 - 18.30 uur   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
  wo 14-04-2021 10.15 - 13.15 uur   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  di 11-05-2021 16.30 - 19.30 uur   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 uur   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 52. 52

  Planning van procedurevergaderingen tot aan het verkiezingsreces

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; op voorstel van het lid Aukje de Vries zal ook de laatste procedurevergadering voor het reces per videoverbinding worden gehouden.

  wo 27-01-2021 13.00 - 14.00 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  wo 10-02-2021 13.45 - 14.45 Procedurevergadering (fysieke vergadering)
   
 53. 53

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen; bezien zal worden of de activiteiten op 20 en 28 januari per videoverbinding kunnen worden gehouden.

  Geplande activiteiten:
  wo 20-01-2021 16.30 - 19.15 uur - Rondetafelgesprek studiegroepen begrotingsruimte en interbestuurlijke en financieel verhoudingen
  ma 25-01-2021, 14.00 - 15.00 uur - Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag"
  do 28-01-2012, 13.30 - 14.30 uur - Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid

  Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde [een nieuwe uitnodiging is verzonden]
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
 54. 54

  Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 januari 2021)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving

  19, 20 en 21 januari (week 3) 
  - 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
  35 527 Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)  b) tweeminutendebatten:

  19, 20 en 21 januari (week 3)
  -VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  29. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  33. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders(staatssecretaris Financiën)
  38. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  41. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  46. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
  52. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  58. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  61. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  62. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  76. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  78. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  80. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  81. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  91. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  93. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  94. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
  100. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (minister-president, minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:

  24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister van Financiën)
  42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  53. Dertigledendebat over maatregelen om de economischegevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
 55. 55

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: rappelbrieven sturen ten aanzien van de onder 1, 2, 4 en 8 genoemde brieven.
  1. 26-11-2020 - Verzoek om aanvullende beantwoording van vragen van de commissie over de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag (2020Z22911).
  2. 26-11-2020 - Verzoek om reactie op een burgerbrief ten behoeve van het algemeen overleg Belastingontwijking (2020Z22842)
  3. 27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
  4. 09-12-2020 - Verzoek om telefonisch contact met Duitse ambtsgenoot inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen (2020Z24485)
  5. 09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van dwangbevelkosten (2020Z24496)
  6. 09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te delen (2020Z24488)
  7. 09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare raadpleging over particuliere pensioenen met de Kamer te delen (2020Z24489)
  8. 09-12-2020 - Verzoek om nadere toelichting op het nieuwe signaal inzake opzet/grove schuld (OGS) (2020Z24497)
  9. 10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)
 56. 56

  Voorstel tot het vragen van een reactie op het bericht dat Google over € 128 miljard doorgesluisde winst nog geen vijfde van een promille belasting betaalde.

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Rapport van de studiegroep mogelijke wijziging ECB mandaat

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitkomst onderhandelingen EU-herstelfonds (Recovery and Resilience Facility, RRF)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Antwoorden op vragen commissie over een aantal brieven met betrekking tot vergaderingen van de Eurogroep- en Ecofinraad

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Antwoorden op vragen commissie over verworven recht in de huurtoeslag (Kamerstuk 27926-323)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Brief van de commissie voor de Verzoekschriften mbt advisering tweejaarscriterium Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Rappelbrieven ten aanzien van nog niet beantwoorde commissiebrieven (zie agendapunt 55)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data