Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Financiën woensdag 26 mei 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën woensdag 26 mei 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 mei 2021 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
22
Behandelvoorstel prioritair EU-voorstel Bedrijfsbelastingen voor de 21e eeuw
25
27
Lijst van nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën d.d. 12 mei 2021
28
Bespreking van suggesties voor de Kennisagenda 2021
29
Verzoek Ovide Agency, namens Dirk van den Broek, tot aanbieding petitie m.b.t. btw-verlaging op groente en fruit
30
Aanbod van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw voor een kennismakingsgesprek over commissie-specifieke onderwerpen
31
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
 1. do 27-05-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
 2. wo 02-06-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
 3. do 10-06-2021 14.15 - 17.15 Commissiedebat Financiële markten
 4. wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 5. di 22-06-2021 18.00 - 22.00 Commissiedebat Belastingdienst
 6. do 24-06-2021 10.00 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020
 7. wo 30-06-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingen
 8. do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 9. wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 10. do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 11. do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 12. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
32
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluit: Ter informatie
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Autobelastingen
 3. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering [ te houden kort na het zomerreces
 4. Commissiedebat Betalingsverkeer
 5. Commissiedebat Brexit
 6. Commissiedebat Douane
 7. Commissiedebat Europese btw
 8. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
 9. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
 10. Commissiedebat IMF [ te houden voor de najaarsvergadering van het IMF
 11. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
 12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
33
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.

Noot: in overleg met het lid Van Raan (PvdD) is besloten het door hem voorgestelde rondetafelgesprek ter voorbereiding op het commissiedebat Staatsdeelnemingen in juni te annuleren.
 1. wo 02-06-2021 10.00 - 12.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel [ dit gesprek vindt per videoverbinding plaats
 2. wo 30-06-2021 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Recovery and Resilience Facility RRF [ Onder voorbehoud van bevestiging deelname beoogde sprekers
 3. do 30-09-2021 14.00 - 15.15 Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht [ reservering ]
 4. Datum nog te bepalen, gesprek met de kwartiermaker voor de inspectie op de domeinen, belastingen, toeslagen en douane
 5. Datum nog te bepalen, gesprek met de begeleidingscommissie van het wetenschappelijk onderoek integriteit Douane
 6. Datum nog te bepalen, kennisevenement over belastingontwijking
 7. Datum nog te bepalen, rondetafelgesprek faillissement Conservatrix [ te houden voor het commissiedebat Financiële markten op 10 juni 2021
 8. Datum nog te bepalen, kennismaking met onderdelen van het ministerie van Financiën
 9. Datum nog te bepalen, kennismaking met de Afdeling advisering van de Raad van State
34
Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 21 mei 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
13. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
22. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
28. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
31. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding be4taalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
39. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
43. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
46. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
56. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
58. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
60. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
61. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
67. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
69. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
70. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
75. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)
35
Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd op de langetermijnagenda van 21 mei 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)
36
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 21 mei 2021)

Details

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
- 35 523 Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting


b) tweeminutendebatten:
- nog niet gepland: VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)

Besluit: het bovenstaande overzicht is besproken.


 

Te behandelen:

37
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: Ter informatie (het onderstaande overzicht is geactualiseerd).

03-02-2021 - Verzoek om reactie op artikel over de stijgende koers van de euro (2021Z01900)
04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319)
15-04-2021 - Vragen over de notificatie van de BIK bij de EC (2021Z06073)
15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
17-05-2021 - Verzoek om reactie op het bericht dat Nederlandse banken sinds 1 januari 2021 weigeren cheques te innen (2021Z08161)
17-05-2021 - Verzoek om een appreciatie van een CBS-bericht over vermogensongelijkheid (2021Z08162)