Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

26 mei 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • N. Gündogan (Volt)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 mei 2021 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Fiche: Richtlijnvoorstel btw-vrijstelling voor EU-organen tbv doorlevering aan derden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 21 en 22 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verantwoordingsstukken Financiën

  De commissie heeft reeds besloten deze stukken te behandelen in een wetgevingsoverleg op donderdag 24 juni 2021 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Hiervoor zijn de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst uitgenodigd.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Fiscale verzamelwet 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Instellen cassatieberoep tegen de beschikking van de Ondernemingskamer in de schadeloosstellingsprocedure onteigening SNS Reaal

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Instelling Evaluatiecommissie Conservatrix

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitspraak Gerecht Europese Unie inzake beroep Ryanair tegen het besluit van de Europese Commissie inzake steunpakket KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op commissie over de kabinetsreactie op evaluatie Wet elektronische registratie notariële akten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift reactie Algemene Rekenkamer over rechtmatigheid compensatieregeling Toeslagenherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Feitenonderzoek naar memorandum vaktechnisch coördinator

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Actualisatie van de Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording van de feitelijke vragen over de Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Opvolging toezeggingen Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 14 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 21 en 22 mei 2021 (Kamerstuk 21501-07-1755)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Behandeling van het nog te ontvangen BNC-fiche richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage van bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Mededeling financieringsstrategie voor de financiering van Next Generation EU

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nederlandse inbreng aan ten aanzien van de openbare raadplegingsprocedures van de Europese Commissie over toezichtsconvergentie en het single rulebook

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezeggingen Eigenmiddelenbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek Ovide Agency, namens Dirk van den Broek, tot aanbieding petitie m.b.t. btw-verlaging op groente en fruit

 27. 27

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  1. do 27-05-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  2. wo 02-06-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  3. do 10-06-2021 14.15 - 17.15 Commissiedebat Financiële markten
  4. wo 16-06-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  5. di 22-06-2021 18.00 - 22.00 Commissiedebat Belastingdienst
  6. do 24-06-2021 10.00 - 12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020
  7. wo 30-06-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingen
  8. do 08-07-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  9. wo 08-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  10. do 30-09-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  11. do 04-11-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  12. do 02-12-2021 10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 28. 28

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen
  3. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering [ te houden kort na het zomerreces
  4. Commissiedebat Betalingsverkeer
  5. Commissiedebat Brexit
  6. Commissiedebat Douane
  7. Commissiedebat Europese btw
  8. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  9. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  10. Commissiedebat IMF [ te houden voor de najaarsvergadering van het IMF
  11. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
  12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 29. 29

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Noot: in overleg met het lid Van Raan (PvdD) is besloten het door hem voorgestelde rondetafelgesprek ter voorbereiding op het commissiedebat Staatsdeelnemingen in juni te annuleren.
  1. wo 02-06-2021 10.00 - 12.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel [ dit gesprek vindt per videoverbinding plaats
  2. wo 30-06-2021 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Recovery and Resilience Facility RRF [ Onder voorbehoud van bevestiging deelname beoogde sprekers
  3. do 30-09-2021 14.00 - 15.15 Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht [ reservering ]
  4. Datum nog te bepalen, gesprek met de kwartiermaker voor de inspectie op de domeinen, belastingen, toeslagen en douane
  5. Datum nog te bepalen, gesprek met de begeleidingscommissie van het wetenschappelijk onderoek integriteit Douane
  6. Datum nog te bepalen, kennisevenement over belastingontwijking
  7. Datum nog te bepalen, rondetafelgesprek faillissement Conservatrix [ te houden voor het commissiedebat Financiële markten op 10 juni 2021
  8. Datum nog te bepalen, kennismaking met onderdelen van het ministerie van Financiën
  9. Datum nog te bepalen, kennismaking met de Afdeling advisering van de Raad van State
 30. 30

  Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 21 mei 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  13. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  22. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  28. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  31. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding be4taalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  39. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  43. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  46. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  56. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  58. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  60. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  61. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  67. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  69. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  70. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
  75. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)
 31. 31

  Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd op de langetermijnagenda van 21 mei 2021)

  Besluit: ter informatie.

  13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
  15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
  38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
  43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)
 32. 32

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 21 mei 2021)

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  - 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
  - 35 523 Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting


  b) tweeminutendebatten:
  - nog niet gepland: VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)

  Besluit: het bovenstaande overzicht is besproken.


   

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie (het onderstaande overzicht is geactualiseerd).

  03-02-2021 - Verzoek om reactie op artikel over de stijgende koers van de euro (2021Z01900)
  04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
  11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319)
  15-04-2021 - Vragen over de notificatie van de BIK bij de EC (2021Z06073)
  15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
  17-05-2021 - Verzoek om reactie op het bericht dat Nederlandse banken sinds 1 januari 2021 weigeren cheques te innen (2021Z08161)
  17-05-2021 - Verzoek om een appreciatie van een CBS-bericht over vermogensongelijkheid (2021Z08162)