Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

8 maart 2023
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Geen aanmeldingen.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 februari 2023 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Bevindingen en conclusies rapport onafhankelijke review naar veiligheidssituatie LNG project Mozambique

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stukken t.b.v. plenair debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire d.d. 7 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stukken t.b.v. commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad d.d. 9 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Algemene wet bestuursrecht en de Faillissementswet in verband met de rechtsbescherming bij de afwikkeling van verzekeraars en enige andere verbeteringen in het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpassing van de kleineondernemersregeling (Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van de brief van de inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) over knelpunten die zijn opgehaald uit de praktijk van sociaal raadslieden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vierde rapportage staatsagent KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vertrouwelijke presentatie technische briefing van 14 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vijfde voortgangsrapportage van de ‘Kwartiermakers toekomst accountancysector’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector en onderzoek naar het audit only-model

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken toekomst van de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken Financieel-economische effecten Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport 'Btw op grensoverschrijdende digitale diensten; Handhaving door de Belastingdienst' (Kamerstuk 31066-442)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpassing percentage belastingrente Vpb en bronbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderhandeling van belastingverdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  ICT bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek rechtsbescherming in de WIB

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming voor deelname aan de technische briefing over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Douane van 19 januari 2023, over Verlengde navorderingstermijn douaneschulden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Spanje

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nacalculatie 2022 EU-afdrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 3 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding rapport 'European Fiscal Monitor' van RvS

 30. 30

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: De commissie besluit het kabinet te vragen wie het kabinet van plan is af te vaardigen naar het commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht', mede indachtig de gedachtewisseling hierover in het plenaire debat over de planning van de Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire d.d. 7 maart jl.
  1. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  2. wo 22-03-2023 14.30 - 19.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap
  3. do 23-03-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Belastingdienst
  4. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  5. ma 17-04-2023 13.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs
  6. do 20-04-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  7. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  8. di 23-05-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'
  9. do 25-05-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)
  10. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  11. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  12. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  13. wo 21-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
  14. wo 28-06-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Autobelastingen
  15. di 04-07-2023 17.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  16. do 07-09-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  17. wo 13-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  18. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  19. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  20. wo 08-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  21. wo 15-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  22. do 30-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financiële markten
  23. wo 06-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 31. 31

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.
  N.b. Onder agendapunt 18 is besloten het commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie een maand uit te stellen
  • Commissiedebat Toekomst van box 3 (voorjaar 2023)
  • Commissiedebat Toekomst van TenneT Duitsland (voorjaar 2023)
  • Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie (mei 2023)
  • Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (juni 2023)
  • Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  • Commissiedebat Werknemersparticipatie 
 32. 32

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: De commissie besluit het gesprek met de klokkenluider van de Uber Files te verzetten naar dinsdag 21 maart 2023 17.00 - 18.30 uur.

  Procedurevergaderingen
  • do 23-03-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-04-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 20-04-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 08-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • wo 21-06-2023 13.30 - 14.45 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  • ma 20-03-2023 13.00 - 16.00 Werkbezoek aan de Belastingdienst
  • di 21-03-2023 13.30 - 13.45 Petitie Verzoek Oxfam Novib, namens Eerlijke Geldwijzer, tot aanbieding rapport over klimaatplannen financiële sector d.d. 14 maart 2023
  • di 21-03-2023 17.00 - 18.30 Gesprek Gesprek met Mark MacGann, klokkenluider Uber Files
  • wo 31-05-2023 14.00 - 16.15 Rondetafelgesprek Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  • ma 26-06-2023 Interparlementaire Conferentie over de rol van de nationale parlementen bij het toezicht op de besteding van EU-middelen en het Next Gereneration EU-plan
  • wo 21-06-2023 08.30 - 10.00 Ontbijtbijeenkomst ‘Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp in Nederland’

  Nog te plannen
  • Openbare technische briefing over het nog te ontvangen aanvullend wetsvoorstel hersteloperatie (expartnerregeling en overleden gedupeerden) (april 2023)
  • Openbare technische briefing over het nog te ontvangen aanvullend wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen (mei 2023)
  • Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (juni 2023)
  • Werkbezoek aan DNB en AFM (september 2023)
  • Technische briefing over de wetgevende voorstellen inzake de herziening van het Stabiliteits- en Groeipact
  • Besloten gesprek met de voorzitters van de commissies Financiën en Rijksuitgaven en de bewindspersonen van Financiën
  • Openbaar gesprek met de eurocommissarissen Gentiloni en Dombrovskis
  • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  • Gesprek met de IBTD op het moment dat de beoogde toets van de landelijke werkinstructies van de Belastingdienst, die gelden voor het verstrekken van relevante stukken aan de rechter, is afgerond
  • Jaarlijks gesprek met de inspecteur-generaal van de IBTD
 33. 33

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 27 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  21, 22 en 23 maart 2023 (week 12)
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen)

  4, 5 en 6 april 2023 (week 14)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  9, 10 en 11 mei 2023 (week 19)
  - Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium (CD 23/2)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
  - 36 231 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders)) aangemeld als hamerstuk

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens)
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 34. 34

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 27 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  di 07-03-2023 16.15 - 23.00 Plenair debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire
  do 09-03-2023 14.00 - 21.00 Plenair debat over de toekomst van de Euro

  2. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  10. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  9. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  23. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB (Klaver) (minister SZW, minister Financiën)
  29. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  34. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) (minister Financiën, minister J&V, minister VRO)
  40. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  42. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  45. Dertigledendebat over de hervorming van de vermogensbelasting (Alkaya) (staatssecretaris Financiën)
 35. 35

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
  1. 2023Z04199 Aan de minister-president - Vraag inzake vertegenwoordiging kabinet in commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' (10-03-2023)?
  2. 2023Z04157 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om update inzake kwestie Duitse pensioenen staatssecretaris van Financiën (10-03-2023)
  3. 2023Z04188 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op tijdstip ontvangst brief over BAK-advies inzake CWS (09-03-2023)
  4. 2023Z03867 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op brief NOvA inzake de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (28-02-2023)
  5. 2023Z02952 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek inzake technische briefings en overzicht wetsvoorstellen hersteloperatie staatssecretaris van Financiën (17-02-2023)
  6. 2023Z02642 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op brief inzake FSV-vermelding (15-02-2023)
  7. 2023Z02682 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik (15-02-2023)
  8. 2023Z02077 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om aanvullende antwoorden op de op 12 oktober 2022 gestelde vragen (08-02-2023)
  9. 2022Z26269 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op Initiatiefnota over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (36273) (23-12-2022)
  10. 2022Z23018 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op DNB-rapport 'Verzekeraars in een veranderende wereld' (24-11-2022)
  11. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)