Commissiedebat

Doorstroomvennootschappen

Commissiedebat: "Doorstroomvennootschappen"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie commissiedebat doorstroomvennootschappen - 5 juli 2022 - 16.30 - 19.30 uur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*
3
Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn (Kamerstuk 22112-3349)

Te behandelen: