Algemeen overleg : Belastingdienst en Belastingen

De vergadering is geweest

2 december 2020
10:00 - 15:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 6 minuten*

 2. 2

  Uitvoeringstoetsen aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluaties eigenwoningregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op een brief van een burger inzake tegenstrijdigheid in wetgeving Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en huwelijkse voorwaarden i.v.m. fiscaal partnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Forfaits in het belastingstelsel; Een overzicht van fiscale forfaits en hun bijdrage aan de uitvoerbaarheid van het belastingstelsel"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op openstaande vragen commissie over reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen (Herziene brief) en over aanpassing box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording overige vragen en uitvoeringstoetsen op aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wet kansspelen op afstand: compensatie en afdrachten draf- en rensport.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Assurantiebelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet vliegbelasting (Kamerstuk 35205)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aankondiging aanvullende maatregelen tegen dividendstromen naar laagbelastende jurisdicties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging: foutieve huishoudverklaringen door onjuiste AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over inkomensongelijkheid door Belastingstelsel (Kamerstuk 32140-70)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiscale moties en toezeggingen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting starters en beleggers

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport Evaluatiedoorlichting fiscale regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gegevensverstrekking IB-47 en burgerservicenummer (bsn)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vertrouwelijke brief ter ondersteuning van het besloten deel van de technische briefing over risicomodellen en selectieregels van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overleg met Luxemburg inzake rijnvarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over evaluaties eigenwoningregeling (Kamerstuk 32847-583)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift van de antwoordbrief aan Nationale Ombudsman m.b.t. de verlaging van vervolgingskosten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Extern toezicht op de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanpak versterking besturing Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Conceptbesluit tot invoering van artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Oprichting inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tussentijdse rapportage personeelsraadspersonen Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Instelling Commissie Draagkracht

  Te behandelen:

  Loading data