Wetgevingsoverleg : Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35527) (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is verplaatst

8 februari 2021
15:00 - 17:00 uur
Commissie: Financiën
Tot behandeling van dit wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg met een duur van twee uur is besloten om daarmee de plenaire agende in de laatste vergaderweek voor het verkiezingsreces te ontzien.
 

Bijlage