Commissiedebat : Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De vergadering is geweest

8 december 2022
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers op de activiteit in Parlis

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. de Vries
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

 2. 2

  Elfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Twaalfde voortgangsrapportage over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de elfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1093) en de twaalfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1123)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Juridische grondslag herstelbeleid voor ouders in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nazending onderliggende stukken Kamerbrief Verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1026)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording resterende vragen over de Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift brief aan het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag over het vergoeden van aanvullende werkelijke schade via de Commissie Werkelijke Schade (CWS)

  Te behandelen:

  Loading data