Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

9 februari 2023
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 26 januari 2023 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stukken t.b.v. commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stukken ten behoeve van het commissiedebat vermogensverdeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie inzake beantwoording vragen commissie over het onderzoeksopzet: Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-2023)(Kamerstuk 31935-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking beleid tegemoetkoming FSV (Kamerstuk 31066-1131)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de kwestie mevrouw H.M. t. C.-B. met ministerie van Financiën/Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken over de uitwerking beleid tegemoetkoming FSV (Kamerstuk 31066-1131)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Audit Wet politiegegevens Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanwijzing massaal bezwaar plus 'niet-bezwaarmakers' box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994 (o.a. Kamerstuk 36045-86)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Administratieve lasten fiets van de zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op nieuwsbericht ‘Belastingdienst houdt informatie achter voor rechter: 'Je staat met 1-0 achter'’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie op het bericht van de stichting Herstel Ongekend Onrecht m.b.t. voortgangsrapportage over kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken TenneT Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Een verordening en richtlijnen voor eenvoudigere en flexibelere regels voor beursnoteringen (mkb-)bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Zevende wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn belastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Verordening, richtlijn en mededeling wijziging Europees marktinfrastructuurraamwerk (EMIR 3 review)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Richtlijn en verordening betreffende btw-regels voor het digitale tijdperk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 3 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nazending van de beslisnota inzake Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitnodiging ambassadeursconferentie d.d. 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de V-100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitnodiging Dag voor de Publiek Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

 31. 31

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Het commissiedebat Toekomst van het Bankenlandschap wordt samengevoegd met het reeds geplande commissiedebat Verduurzaming financiële sector, dat gepland staat voor woensdag 22 maart 2023. Dit debat wordt verlengd van drie naar vijf uur met indicatieve spreektijden van 5 minuten per fractie, zo mogelijk op dezelfde datum. Indien dat niet mogelijk blijkt, wordt het commissiedebat op korte termijn opnieuw ingepland.

  Noot:
  • Onder agendapunt 1 is besloten het commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium met een uur te verlengen
  • Onder agendapunt 8 is besloten het commissiedebat Autobelastingen d.d. 16 februari 2023 te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum in juni 2023
   
  1. wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
  2. wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  3. do 23-02-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium
  4. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  5. wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap (wordt verlengd tot een duur van vijf uur, zo mogelijk op deze datum)
  6. do 23-03-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Belastingdienst
  7. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  8. ma 17-04-2023 13.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs
  9. wo 19-04-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  10. do 20-04-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  11. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  12. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  13. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  14. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
 32. 32

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.

  Noot: onder agendapunt 9 is besloten een apart commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' en een apart commissiedebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) te houden, in plaats van één gecombineerd debat.
  1. Commissiedebat Werknemersparticipatie
  2. Commissiedebat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'
  3. Commissiedebat over de fraudesignaleringsvoorziening (FSV)
  4. Commissiedebat Financiële markten
 33. 33

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
   
  Procedurevergaderingen
  • do 16-02-2023 16.30 - 17.30 Strategische procedurevergadering
  • do 23-02-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 09-03-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 23-03-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-04-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 20-04-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 08-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • wo 21-06-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  • ma 13-02-2023 14.00 - 18.30 Rondetafelgesprek de toekomst van de Euro
  • di 14-02-2023 16.30 - 18.00 Vertrouwelijke technische briefing TenneT met vaste commissie voor Economische Zaken en leden van de Eerste Kamercommissie voor Financiën
  • wo 15-02-2023 15.00 - 16.30 Technische briefing Toezicht op cryptomarkten
  • do 16-02-2023 12.30 - 14.00 Gesprek met de Nationale ombudsman over de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022
  • di 21-02-2023 17.00 - 18.00 Technische briefing ICT bij de Belastingdienst
  • ma 27-02-2023 12.00 - 21.00 Europese Parlementaire Week (European Semester Conference)
  • di 28-02-2023 09.00 - 14.30 Europese Parlementaire Week (European Semester Conference)
  • ma 20-03-2023 13.00 - 16.00 Werkbezoek aan de Belastingdienst
  • ma 08-05-2023 14.00 - 17.00 Werkbezoek aan de Douane
  • wo 31-05-2023 14.00 - 16.15 Rondetafelgesprek Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  • ma 26-06-2023 10.00 - 18.00 Interparlementaire Conferentie over de rol van de nationale parlementen bij het toezicht op de besteding van EU-middelen en het Next Gereneration EU-plan

  Nog te plannen
  • Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (wordt kort na ontvangst wetsvoorstel opnieuw ingepland)
  • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst (besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
  • Ontbijtbijeenkomst 'Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp' (woensdag 28 of donderdag 29 juni 2023)
  • Gesprek met de klokkenluider van de Uber Files
 34. 34

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 3 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  14, 15 en 16 februari 2023 (week 7)
  - Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 1/12)

  21, 22 en 23 februari 2023 (week 8)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen)

  7, 8 en 9 maart 2023 (week 10)
  - Tweeminutendebat Doorstroomvennootschappen (CD 7/12)
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens)
  - 35 957 (Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen))
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 35. 35

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 3 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  2. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
  6. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  16. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  23. Debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  9. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  25. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB (Klaver) (minister SZW, minister Financiën)
  31. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  36. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) (minister Financiën, minister J&V, minister VRO)
  42. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
 36. 36

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: De commissie besluit de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane te verzoeken de gevraagde reactie op het ongevraagd advies over de Commissie Werkelijke Schade (29-12-2022) vóór dinsdag 7 maart 2023 aan de Kamer te doen toekomen.
  1. 2023Z01282 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Vraag n.a.v. toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op rapport 'Ongekend onrecht' (27-01-2023)
  2. 2023Z01260 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op aanbevelingen wetenschapstoets Wet plan van aanpak witwassen (36228) (27-01-2023)
  3. 2023Z01315 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om nadere informatie inzake proces rond afschaffing toeslagenstelsel (27-01-2023)
  4. 2022Z26440 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op ongevraagd advies over de Commissie Werkelijke Schade (29-12-2022)
  5. 2022Z26269 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op Initiatiefnota over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (36273) (23-12-2022)
  6. 2022Z23298 Aan de initiatiefnemers - Verzoek om een brief over de mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (34661) (28-11-2022)
  7. 2022Z23252 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om update status wetsvoorstellen inzake delegatiebepalingen (35957 en 35930) (25-11-2022) Deels beantwoord
  8. 2022Z23018 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op DNB-rapport 'Verzekeraars in een veranderende wereld' (24-11-2022)
  9. 2022Z20044 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om stand-van-zakenbrief Fit For 55 (20-10-2022)
  10. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)