Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

26 januari 2023
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 22 december 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stukken t.b.v. het commissiedebat Douane van donderdag 19 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Sahla over het beperken van het gat tussen de maximumuurprijs en de gemiddelde daadwerkelijke prijs van kinderopvang (t.v.v. 36250-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stukken t.b.v. het schriftelijk overleg ter voorbereiding op de Eurogroep/Ecofinraad van 16-17 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wet plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Goedkeuring werkprogramma Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken over toegang van ondernemers tot het Kifid en andere Kifid-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken omtrent de regulering van crypto's

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over het werkprogramma 2023 inspectie belastingen, toeslagen, douane

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang Klimaatcommitment Financiële Sector

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan ANARCP met betrekking tot Conceptbesluit Inkomstenbelasting Pensioenen Internationale Organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek naar oplossingsrichtingen kilometerregistratie Betalen naar Gebruik en burgerpeiling

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidswijziging in verband met de energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het interne onderzoek en de externe validatie naar aanleiding van de mediaberichtgeving over Uber

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Certificeringen en ramingstoelichtingen december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994 (o.a. Kamerstuk 36045-86)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht (o.a. Kamerstuk 31066-1095)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stukken die op de agenda stonden van het vervallen Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies

  Op verzoek van het lid Omtzigt heeft de commissie tijdens de procedurevergadering van 8 december jl. besloten deze brieven aan te houden tot de eerste procedurevergadering in januari 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Audit Wet politiegegevens bij de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de brief van Stichting Herstel Ongekend Onrecht inzake het verzoek om een reparatie of een aanvulling van de Wet hersteloperatie toeslagen ten aanzien van schulden van kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Fout in uitbetaling kindgebonden budget - opvolging brief 13 juli inzake herstelactie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijk regelingen (Awir), uitvoering en dienstverlening Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen op 13 december 2022, over de casus CAF 11 tussen maart 2017 en de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) in het najaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Zuid Nederlandse Letselschadekantoor (HZNLK B.V.) over de Wet hersteloperatie Toeslagen (Kamerstuk 36151)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. code 98-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanpak afschaffen toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens over de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over de beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht uitbetaling RRF vierde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Actieve openbaarmaking kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de Macro-Economische Onevenwichtigheidsprocedure (MEOP)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofin van 29 september 2022, over kapitaalbeleid DNB

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  CBDC-projecten in Japan, Zweden en Zwitserland

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding speciaal verslag "Steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) - SURE-financiering heeft bijgedragen aan behoud van banen tijdens de COVID-19-crisis, maar de volledige impact is niet bekend" van ERK

 44. 44

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 20 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitnodiging SRA voor werkbezoek m.b.t. mkb-accountantsorganisaties

 46. 46

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  1. wo 08-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vermogensverdeling
  2. do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  3. wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
  4. do 16-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen
  5. wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  6. do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium
  7. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  8. wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector
  9. do 23-03-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Belastingdienst
  10. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  11. wo 19-04-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  12. do 20-04-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  13. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  14. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  15. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  16. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
 47. 47

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.

  1. Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (voorafgaand aan het meireces 2023)
  2. Commissiedebat Werknemersparticipatie
  3. Commissiedebat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' en de fraudesignaleringsvoorziening (FSV) (toegevoegd onder agendapunt 26)
  4. Commissiedebat Toekomst van het bankenlandschap (uitgesteld onder agendapunt 1)
  5. Commissiedebat Financiële markten (toegevoegd onder agendapunt 11)
 48. 48

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
   
  Procedurevergaderingen
  • do 09-02-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 16-02-2023 14.00 - 15.00 Strategische procedurevergadering
  • do 23-02-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 09-03-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 23-03-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-04-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 20-04-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 08-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 22-06-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  • ma 13-02-2023 15.00 - 19.00 Rondetafelgesprek Toekomst van de euro
  • wo 15-02-2023 15.00 - 16.30 Technische briefing Toezicht op cryptomarkten
  • di 21-02-2023 17.00 - 18.00 Technische briefing ICT bij de Belastingdienst
  • ma 20-03-2023 13.00 - 16.00 Werkbezoek aan de Belastingdienst i.s.m. Eerste Kamercommissie voor Financiën
  • wo 31-05-2023 14.00 - 16.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland

  Nog te plannen
  • Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (wordt kort na ontvangst wetsvoorstel opnieuw ingepland)
  • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst (besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
  • Werkbezoek aan de Douane
  • Kennisactiviteit Fiscale Rechtshulp (voorstel Inge van Dijk, procedurevergadering 22 december 2022)
  • Technische briefing over de mogelijke verkoop van het Duitse deel van TenneT (toegevoegd onder agendapunt 1)
  • Gesprek met de klokkenluider van de Uber Files (toegevoegd onder agendapunt 20)
  • Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (uitgesteld onder agendapunt 55)
 49. 49

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 20 januari)

  Besluit: Ter informatie.

  31 januari, 1 en 2 februari 2023  (week 5)
  - Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 1/12)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  7, 8 en 9 februari 2023 (week 6)
  - Tweeminutendebat Doorstroomvennootschappen (CD 7/12)
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))

  Nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens)
  - 35 957 (Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen))
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 50. 50

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 20 januari)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  2. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
  6. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  17. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  1. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  • Dit dertigledendebat is in de plenaire Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 24 januari jl. omgezet in een meerderheidsdebat
  11. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  16. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (minister EZK, minister Financiën)
  29. Dertigledendebat over de publicatie scenario’s energieprijzen van het CPB (Klaver) (minister SZW, minister Financiën)
  35. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  40. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) (minister Financiën, minister J&V, minister VRO)
 51. 51

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
  1. 2022Z26440 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op ongevraagd advies van de Commissie Werkelijke Schade (29-12-2022)
  2. 2022Z26437 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake voortgangsrapportage over kinderopvangtoeslag (29-12-2022)
  3. 2022Z26438 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie inzake kwestie met ministerie van Financiën/Belastingdienst (29-12-2022)
  4. 2022Z26269 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op Initiatiefnota over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (36273) (23-12-2022)
  5. 2022Z26142 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake nadere brief over evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (22-12-2022)
  6. 2022Z23300 Aan de minister van Financiën - Verzoek om een brief over de mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (34661) (28-11-2022)
  7. 2022Z23298 Aan de initiatiefnemers - Verzoek om een brief over de mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (34661) (28-11-2022)
  8. 2022Z23252 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om update status wetsvoorstellen inzake delegatiebepalingen (35957 en 35930) (25-11-2022)
  9. 2022Z23018 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op DNB-rapport 'Verzekeraars in een veranderende wereld' (24-11-2022)
  10. 2022Z23025 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om een planningsbrief (24-11-2022)
  11. 2022Z20044 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om stand-van-zakenbrief Fit For 55 (20-10-2022)
  12. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
 52. 52

  Nieuwsbericht 'Belastingdienst houdt informatie achter voor rechter: 'Je staat met 1-0 achter''

  Besluit: de commissie besluit n.a.v. het nieuwsbericht Belastingdienst houdt informatie achter voor rechter: 'Je staat met 1-0 achter' zowel aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst als aan de inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) een reactie te vragen waarin wordt ingegaan op de omvang van de problematiek, te ontvangen voorafgaand aan de volgende procedurevergadering.