Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

11 mei 2023
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 april wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorjaarsnota 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stukken t.b.v. commissiedebat Toekomst box 3 d.d. 9 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stukken t.b.v. commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad d.d. 11 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Wellington, 10 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot cameratoezicht en verwerking persoonsgegevens (Wet cameratoezicht douane)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake de Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (36157)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  BR Beëindiging uitgifte promesses

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stabiliteitsprogramma 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomsten verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023 (Kamerstuk 36200-178)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Uitbetaling schadeloosstelling onteigening SNS REAAL 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Certificeringen en ramingstoelichtingen maatregelen april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Beëindiging steunpakket KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op moties aangaande bredere solidariteitsbijdrage en extra schijf in de vennootschapsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken versterking handhaving op de bpm parallelimport

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending actuele stand van zaken coronabelastingschulden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek om nadere toelichting inzake verankering hardheidsclausule in Invorderingswet 1990

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op brief inzake FSV-vermelding

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het aanvullend wetsvoorstel inzake hersteloperatie (ex-partnerregeling en overleden gedupeerden)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nationaal Hervormingsprogramma 2023 en overheveling middelen Brexit Adjustment Reserve

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 27 en 28 april 2023 (Kamerstuk 21501-07-1944)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Richtlijn en verordening betreffende btw-regels voor het digitale tijdperk (Kamerstuk 22112-3599)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening, richtlijn en mededeling wijziging Europees marktinfrastructuurraamwerk (EMIR 3 review)(Kamerstuk 22112-3601)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Behandelvoorstel EU-voorstel herziening Stabiliteits- en Groeipact

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbod SCP voor toelichting op sociaal-culturele verkenningen (SCO)

 36. 36

  Aanbieding plan van aanpak Inspectie belastingen toeslagen en douane m.b.t. onderzoek hersteloperaties

 37. 37

  Uitnodiging aan commissies J&V, Financiën en Rijksuitgaven voor Workshop Benoemingen woensdag 14 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie Presidium op verzoek inzake mogelijke spreektijd voor rapporteur bij Verantwoordingsdebat

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.

  ?N.b. in de plenaire Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 9 mei 2023 is besloten het commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' om te zetten in een plenair debat. Zodra dit debat op het weekschema is verschenen, zal het commissiedebat uit de agenda worden gehaald en worden de daarop geagendeerde stukken overgeheveld naar het plenaire debat.
  1. di 23-05-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'
  2. do 25-05-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)
  3. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  4. ma 12-06-2023 18.00 - 23.00 (o.v.b.) Wetgevingsoverleg Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen (36352)
  5. di 13-06-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  6. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  7. wo 21-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
  8. wo 28-06-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Autobelastingen
  9. do 29-06-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  10. do 29-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  11. di 04-07-2023 17.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  12. do 07-09-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  13. wo 13-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  14. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  15. ma 23-10-2023 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  16. ma 30-10-2023 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  17. wo 01-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  18. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  19. wo 15-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  20. do 30-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financiële markten
  21. wo 06-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 40. 40

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  2. Commissiedebat Werknemersparticipatie
  3. Commissiedebat Douane
  4. Wetgevingsoverleg Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (36157)
 41. 41

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedureveregaderingen
  • do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • wo 07-06-2023 13.30 - 14.30 Procedurevergadering Financiën
  • wo 21-06-2023 13.30 - 14.45 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten?
  • di 23-05-2023 13.00 - 14.00 Gesprek Raad van State over de Voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
  • di 30-05-2023 16.00 - 17.00 Besloten gesprek commissievoorzitters FIN en RU met de bewindslieden van Financiën over samenwerking en praktische werkafspraken
  • wo 07-06-2023 10.30 - 12.30 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  • wo 21-06-2023 08.30 - 10.00 Ontbijtbijeenkomst ‘Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp in Nederland’
  • ma 04-09-2023 09.30 - 17.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  • ma 25-09-2023 14.00 - 17.00 Openbare technische briefing Pakket Belastingplan 2024

  Nog te plannen

  N.b.
  • De activiteiten onder 1, 2 en 3 worden op korte termijn ingepland.
  • De activiteiten onder 4, 5 en 6 worden ingepland voorafgaand aan het commissiedebat over de volgende voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, dat plaatsvindt op donderdag 29 juni 2023.
  • De openbare technische briefing over de wetgevende voorstellen inzake de herziening van het Stabiliteits- en Groeipact (7) vindt plaats na ontvangst van het BNC-fiche, en voorafgaand aan de inbreng t.b.v. het schriftelijk overleg.
  1. Openbare technische briefing over het evaluatierapport van Dialogic & Significant Public over het verlaagde btw-tarief (mei/juni 2023)
  2. Openbare technische briefing over de inning van coronabelastingschulden bij ondernemers (mei/juni 2023)
  3. Openbaar gesprek met het Sociaal Cultureel Planbureau over de publicatie Sociaal Culturele Ontwikkelingen 2023 (mei/juni 2023)
  4. Openbaar gesprek met de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) over haar eindadvies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' (juni 2023)
  5. Openbare technische briefing over de voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag Q1 2023 (juni 2023)
  6. Besloten gesprek met de IBTD over de nog te ontvangen tussenrapportage van het onderzoek naar de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (juni 2023)
  7. Openbare technische briefing over de wetgevende voorstellen inzake de herziening van het Stabiliteits- en Groeipact (juni 2023)
  8. Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (juni/juli/september 2023)
  9. Openbaar gesprek met de IBTD op het moment dat de beoogde toets van de landelijke werkinstructies van de Belastingdienst, die gelden voor het verstrekken van relevante stukken aan de rechter, is afgerond, i.c.m. Jaarlijks gesprek met de inspecteur-generaal van de IBTD (september 2023)
  10. Openbaar gesprek met de eurocommissarissen Gentiloni en Dombrovskis (2023)
  11. Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 42. 42

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 21 april)

  Besluit: Ter informatie.

  16, 17 en 18 mei 2023 (week 20)
  wo 17-05-2023 10.15 - 10.45 Aanbieding verantwoordingsstukken
  - Tweeminutendebat Toekomst van TenneT Duitsland (CD 19/4)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)

  23, 24 en 25 mei 2023 (week 21)
  - Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)

  30, 31 mei en 1 juni 2023 (week 22)
  - Verantwoordingsdebat over het jaar 2022 (o.v.b. wo 31-05-2023)

  13, 14 en 15 juni 2023 (week 24)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  6, 7 en 8 juni 2023 (week 23)
  Debat over de Voorjaarsnota 2023 (o.v.b. do 08-06-2023)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie
  aan de grens)
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 43. 43

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 21 april)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  2. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  21. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  4. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  19. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  25. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  27. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  43. Dertigledendebat over het SCP-rapport ‘Eigentijdse ongelijkheid’ (Kuiken) (Minister-president, minister Financiën, minister SZW)
  47. Dertigledendebat over de financiële stabiliteit in Europa n.a.v. het faillissement van de Silicon Valley Bank (Nijboer) (Minister Financiën)
  58. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
 44. 44

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2023Z08345 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om spoedige toezending stand-van-zakenbrief coronabelastingschulden (12-05-2023)
  2. 2023Z08357 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om brief over uitvoeringsbesluit inzake afwijking van de BTW-richtlijn door Hongarije (12-05-2023)
  3. 2023Z08348 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om hoofdlijnenbrief inzake verankering hardheidsclausule Invorderingswet 1990 (12-05-2023)
  4. 2023Z07321 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op ESB-artikel "Inkomsten uit erfbelasting gedaald na mislukte poging om ontwijking te beperken" (20-04-2023)
  5. 2023Z07338 Aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek voorbereidingsgroep intern onderzoek UHT en CWS (20-04-2023)
  6. 2023Z06513 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op brief gedupeerde toeslagenaffaire (12-04-2023)
  7. 2023Z06471 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op advies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) (12-04-2023)
  8. 2023Z06249 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om nadere toelichting op uitvoering moties ingediend bij debat planning Belastingdienst afhandeling toeslagenaffaire (06-04-2023, rappel 21-04-2023)
  9. 2023Z02682 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik (15-02-2023)
  10. 2023Z02077 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om aanvullende antwoorden op de op 12 oktober 2022 gestelde vragen (08-02-2023, rappel 23-03-2023 en 21-04-2023)
  11. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)