E-mailprocedure

[E-MAILPROCEDURE] - Inbrengtermijn bij vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35485) ----(reactietermijn verlengd tot 16 juni.

E-mailprocedure: " [E-MAILPROCEDURE] - Inbrengtermijn bij vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten (35485) ----(reactietermijn verlengd tot 16 juni."Deze vergadering is verplaatst naar 16 juni 2020