Inbreng feitelijke vragen : Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen)

De vergadering is geweest

2 februari 2021
14:00 uur
Commissie: Financiën

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen)

    Noot: Aan de regering zal worden verzocht de beantwoording van het verslag, houdende een lijst van vragen, uiterlijk vrijdag 5 februari 2021 aan de Kamer toe te zenden.

    Te behandelen:

    Loading data