Rondetafelgesprek : Gesprek met de staatsagent KLM, de heer J. Kremers

De vergadering is geweest

30 mei 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën
 • Bij brief van 26 juni 2020 (29 232, nr. 41) kondigde het toenmalige kabinet aan dat was afgesproken dat een zogenoemde government state agent bij KLM zou worden aangesteld om toe te zien op juiste uitvoering van de maatregelen in het kader van het steunpakket aan KLM. Bij brief van 23 september 2020 (29 232, nr. 42) deelde de minister van Financiën aan de Kamer mee dat de heer Jeroen Kremers de functie van staatsagent zou gaan vervullen.
 • Sindsdien heeft de staatsagent twee maal een rapportage opgesteld, die door de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat aan de Kamer zijn aangeboden: zie de brieven van 11 juni 2021 resp. 21 januari 2022 (29 232, nr. 51 resp. 53).
 • Na ontvangst van de brief van 24 mei 2022 inzake Aandelenemissie Air France - KLM en deelname Nederlandse staat besloot de commissie Financiën tot het uitnodigen van de heer Kremers voor een gesprek.

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Aandelenemissie Air France - KLM en deelname Nederlandse staat

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven