Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2021

Wetgevingsoverleg: "Pakket Belastingplan 2021"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2021
Stenogram
Download Pakket Belastingplan 2021 (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2020, over het Pakket Belastingplan 2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Behandelschema Belastingplan 2021

Details

 • Dinsdag 15 september 2020: Prinsjesdag: indiening
 • Woensdag 23 september 2020: Besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
 • Woensdag 7 en donderdag 8 oktober 2020: Inbrengdatum voor het verslag
 • Herfstreces van vrijdag 16 oktober tot en met maandag 26 oktober 2020
 • Dinsdag 20 en woensdag 21 oktober 2020: Nota naar aanleiding van het verslag
 • Maandag 26 oktober 2020: Eerste wetgevingsoverleg
 • Donderdag 29 oktober 2020: Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg
 • Maandag 2 november 2020: Tweede wetgevingsoverleg
 • Dinsdag 10 en woensdag 11 november 2020: Plenaire behandeling
 • Donderdag 12 november 2020: Brief beoordeling moties en amendementen
 • Donderdag 12 november 2020: Stemmingen