Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

9 maart 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 februari 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 25 en 26 februari 2022 en aanvullende informatievoorziening betaalverzoeken RRF

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanvullend informatie geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 25 en 26 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatieafspraken rond de behandelvoorbehouden inzake eigenmiddelenbesluit en richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tijdelijke noodwet betaalbare energie (initiatiefwet van de leden Kops en Edgar Mulder)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake plan van aanpak strategische evaluatie van het beleid op begrotingsartikel 4

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkelingen Abellio

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Actiegroep Stop Plunderen Duits Pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toelichting over risicoselectie op basis van uiterlijk voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gevolgen arrest box 3 lopende processen Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de uitspraak van de Hoge Raad, over Box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Publicatie uitspraak op massaal bezwaar box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toelichting op de (on)mogelijkheden tot afschaffing dan wel verlaging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) per 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Update Risicomodellen Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stukken die waren geagendeerd voor het op 16 februari 2022 vervallen plenaire debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stukken die waren geagendeerd voor het op 18 januari 2022 vervallen plenaire debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Afschrift reactie op de brief van de Gemeente Noordenveld over “de gang van zaken Belastingdienst Toeslagen"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening richtlijn consumentenkrediet

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nederlandse inbreng ten aanzien van de openbare raadplegingsprocedure van de Europese Commissie inzake de Richtlijn Hypothecair Krediet (RHK)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding speciaal verslag 'Beleggingsfondsen: maatregelen van de EU hebben nog geen echte interne markt gecreëerd waar beleggers baat bij hebben' van ERK

 25. 25

  EU-consultatie versterking verslaggevingsketen bij beursgenoteerde ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 25 en 26 februari 2022, voor zover betrekking hebbend op de situatie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van de informele Ecofinraad van 25 februari met betrekking tot de situatie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda van de extra informele Ecofinraad van 2 maart middels videoconferentie in verband met de situatie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nederlandse inzet inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding rapport ' European Fiscal Monitor' van RvS

 31. 31

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geselecteerde thema's V-100 en verzoek om deelname

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek Algemene Rekenkamer naar beleid Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid

  Besluit: Een besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer inplannen op dinsdag 5 april van 17.30 uur tot 18.30 uur en daartoe de commissie SZW uitnodigen als volgcommissie. 

  Noot: De Algemene Rekenkamer is voornemens om op dinsdag 5 april 2022 onderzoek te publiceren naar de wijze waarop de Belastingdienst schijnzelfstandigheid controleert. De Rekenkamer wil vaststellen hoe de Belastingdienst omgaat met schijnzelfstandigheid en welke knelpunten in de praktijk worden ervaren door de Belastingdienst, bedrijven (opdrachtgevers) en zzp’ers (opdrachtnemers).
   
  Het betreft een zogenoemd focusonderzoek. Hierbij is in relatief korte tijd onderzoek door de Algemene Rekenkamer uitgevoerd, waarbij met name de feiten op een rij gezet worden. Het onderzoeksrapport zal geen aanbevelingen bevatten.
   
  De Rekenkamer biedt de Tweede Kamer een besloten briefing aan op die dag, voordat zij het onderzoeksrapport publiek maakt. Indien u besluit het aanbod t.a.v. een technische briefing te aanvaarden, zal deelname worden geïnventariseerd. De briefing zal doorgang vinden indien ten minste vijf leden, inclusief voorzitter, zich aanmelden.
 34. 34

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. De commissie heeft daarbij ingestemd met het houden van een commissiedebat over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen op 19 mei 2022, n.a.v. de medio april te ontvangen 10e Voortgangsrapportage, waarvoor reeds een reservering was gemaakt. De commissie heeft tevens besloten (zie agendapunten 13 t/m 15) een commissiedebat te houden over Opties voor rechtsherstel box 3.
   
  do 10-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 17-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Belastingen
  do 24-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Belastingdienst
  wo 30-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Accountancy
  do 31-03-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  wo 13-04-2022 14.00 - 16.00   Commissiedebat IMF
  wo 20-04-2022 16.30 - 19.30   Commissiedebat Opties voor rechtsherstel box 3 [NIEUW]
  do 12-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Doorstroomvennootschappen
  do 12-05-2022 14.00 - 17.00   Commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening
  ma 16-05-2022 14.00 - 17.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
  do 19-05-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 19-05-2022 14.00 - 18.00   Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag [NIEUW]
  do 09-06-2022 10.00 - 13.00   Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
   
 35. 35

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: ter informatie.
   
  1. Commissiedebat Autobelastingen [eerder heeft de commissie besloten dit debat te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022]
  2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  5. Commissiedebat Europese btw
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat Financiële markten - stabiliteit en instituties [eerder heeft de commissie besloten dit debat te houden kort na het aantreden van het nieuwe kabinet; het commissiedebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening is inmiddels wel gepland. ]
  8. Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen  [zie de noot bij agendapunt 19]
  9. Commissiedebat Toeslagen
  10. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
   
 36. 36

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie
   
  Procedurevergaderingen:
  wo 23-03-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 20-04-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 11-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 25-05-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 08-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 22-06-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering
  wo 06-07-2022 10.00 - 11.00  Procedurevergadering 

  Overige activiteiten:
  di 08-03-2022 17.30 - 19.00   Technische briefing Onderhandelingen belastingverdragen
  ma 14-03-2022 15.00 - 16.30   Besloten gesprek met de Raad van State over de nog te ontvangen voorlichting over de mogelijke herziening van het Stabiliteits- en Groeipact
  do 17-03-2022 16.45 - 19.45   Rondetafelgesprek De rol van medewerkersparticipatie in het startupklimaat
  ma 04-04-2022 14.00 - 16.30   Werkbezoek Modellendag CPB
  wo 06-04-2022 14.00 - 17.00   Rondetafelgesprek Inflatie
  wo 01-06-2022 14.30 - 16.45   Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland

  NB: over de datum van het nog te plannen kennismakingsgesprek met de nieuwe Inspecteur-generaal Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd.
 37. 37

  Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 maart)

  Besluit: ter informatie

  15, 16 en 17 maart 2022 (week 11)
  - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

  22, 23 en 24 maart (week 12)
  - Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane (31 066, nr. 922)

  5, 6 en 7 april (week 14)
  - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

  Nog niet geagendeerd:
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - ingestemd op 13 oktober 2021 met het verzoek om uitstel van de behandeling van de (vorige) staatssecretaris van Financiën; thans in afwachting van een nota van wijziging.
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 38. 38

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 maart)

  Besluit: ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  12. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (minister en staatssecretaris Financiën)
   
  Dertigledendebatten:
  1. Dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen (Van Baarle) (staatssecretaris Financiën)
  5. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (minister Financiën)
   
 39. 39

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  24-02-2022  - Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om reactie over de wijze van uitvoering van aanbevelingen uit het rapport van de adviescommissie praktische rechtsbescherming (2022Z03503).
  24-02-2022 - Aan de minister van Financiën - Verzoek om instemming met openbaarmaking van de stukken in het kader van het vertrouwelijke schriftelijke overleg over het aandeleninkoopprogramma ABN AMRO (2022Z03681).
   
 40. 40

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 25 februari 2022, diverse gerelateerde onderwerpen en landenbeleid van de exportkredietverzekering voor Rusland en Belarus naar aanleiding van de situatie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van de extra informele Ecofinraad van 2 maart 2022 middels videoconferentie in verband met de situatie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorlopige beoordeling betaalverzoeken RRF Italië en Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling en besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het commissiedebat FATCA van 28 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data