Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

11 november 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 29 oktober 2020 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Fiche: Mededeling Nieuw Actieplan Kapitaalmarktunie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vier BNC-fiches inzake het Digital Finance Package

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Gedeeltelijke afwezigheid van de minister van Financiën bij het debat over het nieuwe steunpakket.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2020 over het pakket Belastingplan 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere toelichting over de systematiek van de autonome vergroening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Pakket Belastingplan 2021 + Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over beheer Staatsdeelnemingen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herstructureringsplan KLM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werking en verantwoording artikel 2 Financiële-verhoudingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de plannen van aanpak van de beleidsdoorlichtingen 2021 van artikel 4 (Internationale financiële betrekkingen) en artikel 6 (Btw-compensatiefonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stukken t.b.v. behandeling Pakket Belastingplan 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voorhangprocedure conceptbesluit tot invoering van artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomsten plenaire vergadering Inclusive Framework – blauwdrukken en een nieuw tijdpad voor herziening van het internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Oprichting inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken Herstel kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging over douanetoezicht op wapendoorvoer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbod algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'steun aan individuele bedrijven in coronacrisis' d.d. donderdag 12 november

  Besluit: besloten digitale technische briefing inplannen op donderdag 12 november 2020 van 13.00 uur tot 14.00 uur.

  Noot
  • De Algemene Rekenkamer is voornemens om op donderdag 12 november a.s. deel 2 te publiceren van een onderzoek naar enkele actuele gevallen van individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis. Dit rapport maakt deel uit van een tweeluik over individuele steunverlening aan bedrijven. Deel 1 is gepubliceerd op 26 juni 2020 als brief aan de Tweede Kamer: Steun aan grote ondernemingen – Leren van het verleden (Kamerstuk 35420, nr. 85). 
  • Gezien de planning is deelname voor deze technische briefing reeds geïnventariseerd onder de leden van de commissies FIN, EZK en I&W.
 27. 27

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën' d.d. 25 november 2020

 28. 28

  Reactie op brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  De in het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad van 29 oktober 2020 toegezegde brief over het via een schriftelijke procedure vaststellen van Raadsconclusies van de Ecofinraad

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Eerste follow-up aanbevelingen van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over het BNC-fiche: inzake de Zesde wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn op het gebied van belastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Mededeling Actieplan douane-unie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

  Besluit: Onderstaand overzicht is besproken, waarbij - mede naar aanleiding van het voorstel van mevrouw Lodders - wensen ten aanzien van de planning zijn uitgesproken.

  Geplande debatten:
  do 19-11-2020 10.00 - 12.00   Algemeen overleg Exportkredietverzekering

  do 19-11-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
  di 24-11-2020 17.00 - 20.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
  wo 25-11-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad 
  wo 02-12-2020 10.00 - 15.30   Algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen
  wo 09-12-2020 10.00 - 13.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
  do 10-12-2020 09.30 - 12.30 Algemeen overleg Belastingontwijking

  do 10-12-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  do 14-01-2021 10.15 - 13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Opnieuw/alsnog in te plannen debatten:
  Algemeen overleg Toeval-Amerikanen (zie onderstaand voorstel van mevrouw Lodders)
  Notaoverleg over de i
  nitiatiefnota van het lid Van Weyenberg "Naar een stelsel zonder toeslagen" (te plannen in december)
  Notaoverleg Douane (zo mogelijk in december te plannen, doch in elk geval niet later dan in januari)
  Notaoverleg Fraudeopsporiing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst (te plannen in januari/februari)

   

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 6 november 2020)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving
  10, 11 en 12 november (week 46)
  - Gezamenlijke behandeling van het Pakket Belastingplan 2021, plus de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
  24, 25 en 26 november (week 48)
  - 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  8, 9 en 10 december (week 50)
  35 514 
  Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)


  b) tweeminutendebatten:
  1, 2 en 3 december (week 49)
  -VAO Douane (AO d.d. 22/09)
  [dit VAO zal geen doorgang vinden indien een Notaoverleg Douane wordt gehouden ter voortzetting van het AO.]


  15, 16 en 17 december (week 51)
  -VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  13. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  29. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  45. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  51. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders(staatssecretaris Financiën)
  60. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  63. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  68. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
  77. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  84. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  88. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  89. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  110. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  113. D
  ebat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  115. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  116. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  129. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  131. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  132. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  26. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  28. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het<
 35. 35

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.
  Noot: voor de brieven genoemd onder 1, 2, 3, 4, 6 en 7 is na de procedurevergadering van 29 oktober een rappèl gestuurd aan de desbetreffende bewindspersoon.
  1.  21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  2.  07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3 (2020Z13686) [reactie inmiddels ontvangen]
  3.  10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers (2020Z16067)
  4.  25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270)
  5.  09-10-2020 - Verzoek om reactie op bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (2020Z18475)
  6.  09-10-2020 - Verzoek om spoedige beantwoording van het schriftelijk overleg het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (2020Z18502)
  7.  09-10-2020 - Verzoek om uiteenzetting over het in gang zetten van de procedure tot openbaarmaking van staatsgeheime documenten (2020Z18473)
  8.  21-10-2020 - Verzoek om nadere informatie over het internationale winstbelastingsysteem voor het AO Belastingontwijking toe te zenden (2020Z19450)
  9.  22-10-2020 - Verzoek inzake position paper NLFI (2020Z19651) [inmiddels ontvangen]
  10. 29-10-2020 - Verzoek m.b.t. de instelling van een adviescommissie inzake de vormgeving en werking van de Europese economie (2020Z20104)
  11. 30-10-2020 - Verzoek om een reactie op de publicatie van de Algemene Rekenkamer over de nettobetalingspositie van Nederland (2020Z20125)
 36. 36

  Reactie op het verzoek van de commissie over de toekomst van de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Pilot vindbaarheid CW 3.1 Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Alternatieve verantwoording Europese middelen in gedeeld beheer

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Intern memo CAF 11

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beantwoording vragen, gesteld tijdens het VAO van 5 november 2020, over Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Kabinetsreactie werkgroep Discontovoet

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Van Dijck (PVV) om een reactie te vragen aan de minister van Financiën op het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer