Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 11 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 11 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 29 oktober 2020 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
9
Pakket Belastingplan 2021 + Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Te behandelen:

10
Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Te behandelen:

16
Beantwoording vragen commissie over de plannen van aanpak van de beleidsdoorlichtingen 2021 van artikel 4 (Internationale financiële betrekkingen) en artikel 6 (Btw-compensatiefonds)

Te behandelen:

25
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

26
Aanbod algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'steun aan individuele bedrijven in coronacrisis' d.d. donderdag 12 november

Details

Besluit: besloten digitale technische briefing inplannen op donderdag 12 november 2020 van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Noot
 • De Algemene Rekenkamer is voornemens om op donderdag 12 november a.s. deel 2 te publiceren van een onderzoek naar enkele actuele gevallen van individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis. Dit rapport maakt deel uit van een tweeluik over individuele steunverlening aan bedrijven. Deel 1 is gepubliceerd op 26 juni 2020 als brief aan de Tweede Kamer: Steun aan grote ondernemingen – Leren van het verleden (Kamerstuk 35420, nr. 85). 
 • Gezien de planning is deelname voor deze technische briefing reeds geïnventariseerd onder de leden van de commissies FIN, EZK en I&W.
27
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën' d.d. 25 november 2020
29
De in het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad van 29 oktober 2020 toegezegde brief over het via een schriftelijke procedure vaststellen van Raadsconclusies van de Ecofinraad

Te behandelen:

33
Stafnotitie - Werkwijze voor het vaststellen van een kennisagenda voor 2021
34
Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

Details

Besluit: Onderstaand overzicht is besproken, waarbij - mede naar aanleiding van het voorstel van mevrouw Lodders - wensen ten aanzien van de planning zijn uitgesproken.

Geplande debatten:
do 19-11-2020 10.00 - 12.00   Algemeen overleg Exportkredietverzekering

do 19-11-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
di 24-11-2020 17.00 - 20.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
wo 25-11-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad 
wo 02-12-2020 10.00 - 15.30   Algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen
wo 09-12-2020 10.00 - 13.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
do 10-12-2020 09.30 - 12.30 Algemeen overleg Belastingontwijking

do 10-12-2020 13.00 - 16.00   Algemeen overleg Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
do 14-01-2021 10.15 - 13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Opnieuw/alsnog in te plannen debatten:
Algemeen overleg Toeval-Amerikanen (zie onderstaand voorstel van mevrouw Lodders)
Notaoverleg over de i
nitiatiefnota van het lid Van Weyenberg "Naar een stelsel zonder toeslagen" (te plannen in december)
Notaoverleg Douane (zo mogelijk in december te plannen, doch in elk geval niet later dan in januari)
Notaoverleg Fraudeopsporiing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst (te plannen in januari/februari)

 

Te behandelen:

35
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: Onderstaand overzicht is besproken.

Geplande activiteiten:
di 11-11-2020 16.00 - 17.00   Besloten digitale technische briefing door de Europese Commissie over de voorstellen inzake de kapitaalmarktenunie
do 12-11-2020 13.00 - 14.00   Besloten digitale technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek steun aan individuele bedrijven in coronacrisis (zie agendapunt 26)
ma 16-11-2020 10.30 - 11.30   Technische briefing URENCO

ma 16-11-2020 12.30 - 14.30   Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen
ma 16-11-2020 15.00 - 16.00   Openbaar gesprek met het bestuur van NFLI
ma 23-11-2020 11.15 - 12.45   Besloten gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
ma 23-11-2020 14.00 - 17.00   Besloten gesprek met De Nederlandsche Bank (DNB)
wo 25-11-2020 10.00 - 11.00 Besloten digitale technische briefing Algemene Rekenkamer briefing over onderzoek 'Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën' (zie agendapunt 27)


Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
Rondetafelgesprek Alternatieven voor het toeslagenstelsel [een nieuw datumvoorstel wordt z.s.m. aan de commissie voorgelegd]
Rondetafelgesprek over de rapporten van Studiegroep begrotingsruimte en Studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen [in voorbereiding]
Technische briefing en openbaar gesprek over de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting [in afwachting van voorstel van de leden Omtzigt en Snels]
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde [een nieuwe uitnodiging is verzonden]
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM [een datumvoorstel wordt z.s.m. aan de commissie voorgelegd]
Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag"

(Opnieuw) te plannen werkbezoeken
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)

 
36
Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 6 november 2020)

Details

Besluit: ter informatie.

a) Wetgeving
10, 11 en 12 november (week 46)
- Gezamenlijke behandeling van het Pakket Belastingplan 2021, plus de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
24, 25 en 26 november (week 48)
- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
8, 9 en 10 december (week 50)
35 514 
Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)


b) tweeminutendebatten:
1, 2 en 3 december (week 49)
-VAO Douane (AO d.d. 22/09)
[dit VAO zal geen doorgang vinden indien een Notaoverleg Douane wordt gehouden ter voortzetting van het AO.]


15, 16 en 17 december (week 51)
-VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
13. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
29. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
45. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
51. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders(staatssecretaris Financiën)
60. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
63. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
68. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
77. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
84. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
88. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
89. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
110. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
113. D
ebat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
115. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
116. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
129. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
131. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
132. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)

d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
26. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
28. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het<
37
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie.
Noot: voor de brieven genoemd onder 1, 2, 3, 4, 6 en 7 is na de procedurevergadering van 29 oktober een rappèl gestuurd aan de desbetreffende bewindspersoon.
 1.  21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
 2.  07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3 (2020Z13686) [reactie inmiddels ontvangen]
 3.  10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers (2020Z16067)
 4.  25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270)
 5.  09-10-2020 - Verzoek om reactie op bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (2020Z18475)
 6.  09-10-2020 - Verzoek om spoedige beantwoording van het schriftelijk overleg het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (2020Z18502)
 7.  09-10-2020 - Verzoek om uiteenzetting over het in gang zetten van de procedure tot openbaarmaking van staatsgeheime documenten (2020Z18473)
 8.  21-10-2020 - Verzoek om nadere informatie over het internationale winstbelastingsysteem voor het AO Belastingontwijking toe te zenden (2020Z19450)
 9.  22-10-2020 - Verzoek inzake position paper NLFI (2020Z19651) [inmiddels ontvangen]
 10. 29-10-2020 - Verzoek m.b.t. de instelling van een adviescommissie inzake de vormgeving en werking van de Europese economie (2020Z20104)
 11. 30-10-2020 - Verzoek om een reactie op de publicatie van de Algemene Rekenkamer over de nettobetalingspositie van Nederland (2020Z20125)
44
Voorstel van het lid Van Dijck (PVV) om een reactie te vragen aan de minister van Financiën op het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer