Inbreng feitelijke vragen : Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2022

De vergadering is geweest

27 september 2021
14:00 uur
Commissie: Financiën

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

    Te behandelen:

    Loading data