Rondetafelgesprek

Presentatie pilot onderbouwing van beleid vanuit wetenschappelijk perspectief

Rondetafelgesprek: "Presentatie pilot onderbouwing van beleid vanuit wetenschappelijk perspectief"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie presentatie resultaten pilot ‘onderbouwing van beleid vanuit wetenschappelijk perspectief’ - 8 september

Deelnemers


Agendapunten

1
Presentatie pilot onderbouwing van beleid vanuit wetenschappelijk perspectief

Details

Presentatie van een pilotproject met als doel inzichten vanuit de wetenschap te kunnen inzetten om te komen tot structurele verbetering van de onderbouwing van beleidsvoorstellen. De overhandiging wordt gevolgd door een nadere toelichting op de voorbeeldcases op de terreinen EZK, J&V en OCW.

 PROGRAMMA:
  • 12.45u Opening door commissievoorzitter, introductie door VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg
  • 12.50u Aanbieding aan Voorzitter
  • 12.55u Toelichting door prof. dr. ir. Jan Rotmans (Erasmus Universiteit Rotterdam) – Team duurzaamheidsinitiatieven, gevolgd door vragen leden
  • 13.10u Toelichting door dr. Bram Eidhof (Universiteit voor Humanistiek) - Team burgerschapsonderwijs, gevolgd door vragen leden
  • 13.25u Toelichting door mr. dr. Liesbeth Hulst (Universiteit Utrecht) - Team verruiming mogelijkheden verbieden rechtspersonen, gevolgd door vragen leden
  • 13.40u Afsluitend woord door Pieter Duisenberg
  • 13.45u Sluiting