Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

 2. 2

  Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op moties ingediend bij het debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire n.a.v. stemmingen 14 maart 2023 (Kamerstuk 31066-1177, 1186, 1188 en 1202)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Correctie berekening rentenadeel voor gedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie moties en amendementen en toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen (Kamerstuk 36352)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders (Kamerstuk 31066-1235)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nadere uitwerking maatregelen versneld duidelijkheid ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nazending beslisnota's inzake nadere uitwerking maatregelen versneld duidelijkheid ouders

  Te behandelen:

  Loading data