Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 15 sept. 2021 (4 toegevoegde agendapunten)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst - procedurevergadering commissie Financiën - 15 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

Details

Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden ingediend.
2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 juli 2021 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
11
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de implementatie van de richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties)

Te behandelen:

34
Reactie op brief van de Nationale ombudsman en de Landelijke organisatie sociaal raadslieden over beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen

Te behandelen:

46
Behandelvoorstel prioritair EU-voorstellen rondom witwassen en terrorismefinanciering
47
Behandelvoorstel prioritair EU-voorstel Richtlijn Energiebelastingen
50
Aanbod Europese Rekenkamer inzake technische briefing over jaarverslag 2020

Details

Op dinsdag 26 oktober 2021 publiceert de Europese Rekenkamer haar jaarverslag over 2020. Dhr. Alex Brenninkmeijer, namens Nederland lid van de Europese Rekenkamer, biedt de vaste commissie voor Financiën een openbare technische briefing aan over het jaarverslag.

Besluit: een openbare technische briefing inplannen op dinsdag 26 oktober 2021 van 16.30 uur tot 17.30 uur. De commissies Europese Zaken en EZK uitnodigen als volgcommissies i.v.m. de onderwerpen rechtsstatelijkheid en Fit for 55.
Noot: per e-mail wordt deelname geïnventariseerd.
52
53
Stafnotitie - Planning van en proces rond het gevraagde advies van de Venetië Commissie over de rechtsstaat in Nederland
54
Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

Details

Besluit: ter informatie.
 1. wo 29-09-2021   13.00 - 15.00 Commissiedebat Digitale euro
 2. do 30-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 3. do 07-10-2021   10.15 - 12.15 Commissiedebat IMF
 4. ma 25-10-2021   11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
 5. ma 01-11-2021   11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
 6. do 04-11-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 7. do 02-12-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
55
Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

Details

Besluitde debatten genoemd onder 2 en 12 worden na afronding van het Belastingplan 2022 ingepland. 
 1. Commissiedebat Accountancy
 2. Commissiedebat Autobelastingen
 3. Commissiedebat Belastingen
 4. Commissiedebat Betalingsverkeer
 5. Commissiedebat Brexit
 6. Commissiedebat Douane
 7. Commissiedebat Europese btw
 8. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
 9. Commissiedebat Financiële markten
 10. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
 11. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
 12. Commissiedebat Staatsdeelnemingen
 13. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen

Besluit: het onder nummer 11 genoemde debat wordt van de commissieagenda afgevoerd.
 

Te behandelen:

56
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie.
 1. ma 27-09-2021 11.00 - 12.15 Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
 2. wo 29-09-2021 15.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2022 (Hybride)
57
Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 september 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

1. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
9. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)  
12. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
18. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën, minister EZK)
34. Debat over het coronasteunpakket (Gijs van Dijk) (minister EZK, minister SZW, minister Financiën)
58
Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 september 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

6. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische
auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
20. Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld (Kuzu)
(minister van Financiën)
59
Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 10 september 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

28, 29 en 30 september 2021 (week 39)
- Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)
- 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)
- 35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))
- 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’)

5, 6 en 7 oktober 2021 (week 40)
- Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41)
- 35 779 (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden)

9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
- Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)
- Begroting Defensie (X)

7, 8 en 9 december (week 49) 
- stemmingen over alle begrotingen (7 december)

Nog niet geagendeerd
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)
- 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
- 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
- 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)
60
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen; de commissie besluit de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) te rappelleren over het verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken.

15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
23-06-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de openbare raadpleging door de Europese Commissie inzake bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden (2021Z11554)
01-07-2021 - Verzoek aan staatssecretaris van Financiën inzake reactie op brief derde over de Belastingdienst en wet Omtzigt over toeslagpartnerschap (2021Z12384)
07-07-2021 - Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën inzake stand van zaken actiepunten aangifte erfbelasting (2021Z13477)
07-07-2021 - Verzoek aan de minister van Financiën om een brief ten behoeve van een commissiedebat over de digitale euro (2021Z13111)
64
Menukaart van het ministerie van Financiën met opties voor werkbezoeken en technische briefings