Commissiedebat : Eurogroep/Ecofinraad

De vergadering is geweest

19 mei 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Agenda voor de Eurogroep/Ecofinraad van 23 en 24 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de Eurogroep/Ecofinraad van 4 en 5 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Technisch non-paper over de op te richten Europese toezichthouder op het gebied van het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen over de samenwerking tussen Nederland en Spanje over de modernisering van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de voortgang ten aanzien van de bankenunie en de kapitaalmarktunie en hierover een document opgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afronding onderhandelingen wijziging verordening terbeschikkingstelling eigen middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de moties van de leden Van Haga en Ephraim over niet instemmen met eurobonds of andere vormen van schuldmutualisering (Kamerstuk 35925-167) en van het lid Omtzigt over niet akkoord gaan met een gezamenlijke schulduitgifte voor nieuwe Europese fondsen en projecten (Kamerstuk 35925-169)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging verordening en richtlijn kapitaalvereisten (Kamerstuk 22112-3250)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht uitbetaling RRF eerste kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Portugal

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over Fiches inzake voorstellen kapitaalmarktunie (o.a. Kamerstuk 22112-3265)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Eurogroep 3 mei 2022 (Kamerstuk 21501-07-1839) en benoeming van een nieuwe directeur van het ESM

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de Ecofinraad en Eurogroep van 3 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven