Commissiedebat : Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

De vergadering is geweest

21 december 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers op de activiteit in Parlis

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister van Financiën
 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de op 24 september 2021 toegezonden fiches op het beleidsterrein Financiën (o.a. Kamerstuk 22112-3202)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Drie rapporten met betrekking tot witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie SEO Economisch Onderzoek over de toekomst van de trustsector en overige maatregelen betreffende illegale trustdienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bijgewerkte stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Update kandidatuur Nederland voor AMLA

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tijdelijke geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brief over ‘burgers, ondernemers en religieuze instellingen die met de handen in het haar zitten omdat ze geen bankrekening krijgen’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register

  Te behandelen:

  Loading data