Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

3 februari 2021
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijsten van 14 en 27 januari 2021 worden vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van de leden Azarkan en Van Kooten-Arissen over monitoren van de voortgang van de cultuurverandering (Kamerstuk 35510-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toestemming deelname ambtenaar van het Ministerie van Financiën aan rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stukken t.b.v. algemeen overleg Staatsdeelnemingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Uitkomst aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht budgettaire besluitvorming na Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Groenlijst voor de exportkredietverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling Goed Fiscaal Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over “Verzoek om hulp m.b.t. kwestie met ministerie van Financiën/Belastingdienst”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op brieven inzake fiscaal verdragsbeleid sporters en artiesten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving op NOS.nl van 13 januari jl. over belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de instelling Commissie Draagkracht

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken Uitwisseling van informatie over Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op een brief van een burger inzake klacht over loonbeslag door Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Update over enkele zaken rondom de hersteloperatie voor gedupeerde ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brieven met betrekking tot het verslag van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 'Ongekend Onrecht'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over verworven recht in de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over aandacht voor de problemen met het terugbetalen van kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Douane 2012-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Feitenonderzoek naar memorandum vaktechnisch coördinator

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding advies ERK over ontwerpverordening van de Raad over de berekening van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (btw)

 32. 32

  Nederlandse reactie op consultatie concept-gedelegeerde handeling taxonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat-verplichtingen (ESEF) uitgevende instellingen boekjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie om eventuele inbreng op de openbare raadplegingen over PEPP met uw Kamer te delen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling Nieuw Actieplan Kapitaalmarktunie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 28 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brief Presidium inzake de voortgang van de uitvoering van de aangenomen motie Omtzigt c.s. (Kamerstuk 35 510 nr. 11)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geplande algemene overleggen en notaoverleggen

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen.

  NB: het is niet haalbaar gebleken het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen nog vóór het reces ingepland te krijgen. Als gevolg daarvan zal het notaoverleg niet eerder dan na het aantreden van de nieuwe Kamer kunnen worden gehouden.

  ma 01-02-2021 14.00-19.00   Notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.
  wo 03-02-2021 10.00-14.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
  wo 10-02-2021 09.30-12.00   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10-02-2021 12.00-13.30   Algemeen overleg FATCA
  wo 10-02-2021 15.30-19.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
  do 11-02-2021 16.00-19.00   Algemeen overleg Belastingontwijking
  wo 14-04-2021 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  di 11-05-2021 16.30-19.30   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  wo 16-06-2021 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
   
 39. 39

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen.
  1. 27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
  2. 09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van dwangbevelkosten (2020Z24496)
  3. 09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te delen (2020Z24488)
  4. 09-12-2020 - Verzoek om nadere toelichting op het nieuwe signaal inzake opzet/grove schuld (OGS) (2020Z24497); rappel gestuurd op 14-01-2021.
  5. 10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)
  6. 18-01-2021 - Verzoek om spoedige toezending van het BNC-fiche inzake EU-voorstel COM/2020/0749 m.b.t. de Btw-richtlijn (2021Z00265)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 januari 2021)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving

  9, 10 en 11 februari (week 6) 

  - 35 559 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars (hamerstuk)

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  - 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
  35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
  35 527 Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

  b) tweeminutendebatten:

  9, 10 en 11 februari (week 6)
  -VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  28. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  36. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  39. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  44. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
  50. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  55. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  58. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  59. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  73. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  75. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  77. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  78. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  88. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  90. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  91. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
  97. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:

  24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
  44. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboe<
 41. 41

  Planning periodiek overleg Algemene Rekenkamer

  Besluit: in de laatste procedurevergadering voor het voorjaarsreces volgt een nieuw datumvoorstel voor het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer.

  Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 5 november 2020, op initiatief van de commissie Financiën. Het initiatief voor deze editie ligt bij de Algemene Rekenkamer.
 42. 42

  EU-begroting 2021: eerste aanvullende begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de visie op DBFMO naar aanleiding van overschrijdingen bij infrastructuurprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Vijfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording openstaande vragen van de commissie inzake CAF-11 (Kamerstuk 31066-765)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Appreciatie van de motie van het lid Remco Dijkstra over besluitvorming over intrekking van de anbi-status van Greenpeace (Kamerstuk 33450-106)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Vervolgstappen kapitaalbehoefte TenneT

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Opvolging op het kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector en aanbieding voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Toezegging gedaan tijdens het AO over Toeval-Amerikanen van 24 november 2020 over het zwartboek van de belangengroep Americans Overseas

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek commissie Defensie inzake Groot Project

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Wetenschappelijke toets conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 - Verbetertraject Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data