Inbreng schriftelijk overleg

Fiche: Wijziging Verordening terbeschikkingstelling eigen middelen

Inbreng schriftelijk overleg: "Fiche: Wijziging Verordening terbeschikkingstelling eigen middelen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg - Fiche: Wijziging Verordening terbeschikkingstelling eigen middelen - 1 oktober 2021 - 14.00 uur

Agendapunten