Commissiedebat : Financiële markten

De vergadering is geweest

30 juni 2022
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Financiën
In de procedurevergadering van 11 mei 2022 is besloten de separate commissiedebatten over consumenten en dienstverlening enerzijds en stabiliteit en instituties anderzijds samen te voegen in één commissiedebat Financiële markten. 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister van Financiën

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over financiële markten - stabiliteit en instituties (o.a. Kamerstuk 32545-135)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over Financiële markten - consumenten en dienstverlening (o.a. Kamerstuk 32545-152)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport Evaluatiecommissie Conservatrix

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluit op Wob-verzoek inzake rapportages NLFI over ABN Amro

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over fiches over het pakket herziening Solvency II (Kamerstuk 22112-3235 en 3236)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening richtlijn consumentenkrediet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Structurele verlaging maximale kredietvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 11 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bouwsparen in de context van de Nederlandse woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Appreciatie van het evaluatierapport ‘Collectief schadeherstel: kan het sneller en slimmer?

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Update depositogarantiestelsel(DGS)-uitkering inzake faillissement Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpassing kostenkaders AFM en DNB 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vervolg inzake actieve provisietransparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de uitvoering van de moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 3 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data