Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

23 maart 2023
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 8 maart wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Stukken t.b.v. het commissiedebat Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het jaarplan Belastingdienst 2023, de Stand van de uitvoering 2022 en de Fiscale Monitor 2022 (Kamerstuk 31066-1145)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Stoffer over niet akkoord gaan met verdere initiatieven voor permanente gemeenschappelijke fondsen (t.v.v. 21501-20-1927)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie van de nader gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over betrokkenen alle op hun zaak betrekking hebbende stukken ter beschikking stellen en daartegen geen verweer voeren (Kamerstuk 31066-1187) en van het lid Leijten c.s. over de landsadvocaat niet langer inzetten in en rond de hersteloperatie van toeslagen, noch in zaken die eraan gelieerd zijn (Kamerstuk 31066-1180)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het advies van de BAK van 15 december 2022 over de CWS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene douanewet ter opheffing van de geheimhoudingsplicht in verband met het verstrekken van gegevens aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane (Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen) (Kamerstuk 35957)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de op 14 november 1975 te Genève tot stand gekomen Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording feitelijke vragen inzake brief Voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (Kamerstuk 28165, nr. 386) en Externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland (Kamerstuk 28165, nr. 385)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken omtrent de regulering van crypto's

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tussenevaluatie fiscale regelingen emissieloze voertuigen en plug-in-hybrides

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vijfde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken ontvlechting en haalbaarheidsonderzoek Galan Groep

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken Belastingdienst maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift brief aan Eerste Kamer met antwoorden op vragen over fiscale behandeling Uber

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken betalingsregeling corona belastingschulden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over Woo-besluit algoritmes bij Belastingdienst en Toeslagen en toezegging inventarisatie modellen Toeslagen (Kamerstuk 31066-1129)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Denemarken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding speciaal verslag "Ontwerp van het controlesysteem van de commissie voor de RRF - Op EU-niveau blijft een zekerheids- en verantwoordingskloof bestaan in het nieuwe uitvoeringssysteem, ondanks uitgebreide werkzaamheden die worden gepland" van ERK

 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 17 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brief voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven over selectie onderwerpen V100

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  1. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  2. wo 05-04-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Toekomst TenneT Duitsland
  3. ma 17-04-2023 13.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs
  4. do 20-04-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  5. di 09-05-2023 17.00 - 20.00 Commissiedebat Toekomst box 3
  6. wo 10-05-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Toezicht op cryptomunten
  7. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  8. di 23-05-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'
  9. do 25-05-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)
  10. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  11. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  12. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  13. wo 21-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
  14. wo 28-06-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Autobelastingen
  15. do 29-06-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  16. do 29-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  17. di 04-07-2023 17.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  18. do 07-09-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  19. wo 13-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  20. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  21. ma 23-10-2023 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  22. ma 30-10-2023 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  23. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  24. wo 08-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  25. wo 15-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  26. do 30-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financiële markten
  27. wo 06-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 27. 27

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.
  1. Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  2. Commissiedebat Werknemersparticipatie 
 28. 28

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen
  • do 06-04-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 20-04-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 08-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  • wo 21-06-2023 13.30 - 14.45 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  • wo 31-05-2023 14.00 - 16.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  • ma 04-09-2023 09.30 - 17.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)

  Nog te plannen
  • Technische briefing door DNB over de risico’s in de financiële sector naar aanleiding van de bankencrisis in de Verenigde Staten en de recente onrust op de financiële markten, aangevuld met een (rondetafel)gesprek met deskundigen (voorjaar 2023)
  • Openbare technische briefing over het nog te ontvangen aanvullend wetsvoorstel hersteloperatie (expartnerregeling en overleden gedupeerden) (april 2023)
  • Openbare technische briefing over het nog te ontvangen aanvullend wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen (mei 2023)
  • Openbare technische briefing Conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (juni 2023)
  • Technische briefing over de wetgevende voorstellen inzake de herziening van het Stabiliteits- en Groeipact
  • Besloten gesprek met de voorzitters van de commissies Financiën en Rijksuitgaven en de bewindspersonen van Financiën
  • Openbaar gesprek met de eurocommissarissen Gentiloni en Dombrovskis
  • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  • Gesprek met de IBTD op het moment dat de beoogde toets van de landelijke werkinstructies van de Belastingdienst, die gelden voor het verstrekken van relevante stukken aan de rechter, is afgerond
  • Jaarlijks gesprek met de inspecteur-generaal van de IBTD
 29. 29

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 maart)

  Besluit: Ter informatie.

  28, 29 en 30 maart 2023 (week 13)
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen)

  4, 5 en 6 april 2023 (week 14)
  - Tweeminutendebat Exportkredietverzekeringen/ Handelsinstrumentarium (CD 23/2)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  9, 10 en 11 mei 2023 (week 19)
  - Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens)
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 30. 30

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 maart)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  2. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  8. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  23. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  28. Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland (Van der Lee) (minister Financiën, minister J&V, minister VRO)
  34. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  36. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  52. Dertigledendebat over het SCP-rapport ‘Eigentijdse ongelijkheid’ (Kuiken) (Minister-president, minister Financiën, minister SZW)
 31. 31

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: De commissie besluit de staatssecretaris te verzoeken om de brief onder 7. binnen een week te beantwoorden.
  1. 2023Z04157 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om update inzake kwestie Duitse pensioenen staatssecretaris van Financiën (10-03-2023)
  2. 2023Z04188 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op tijdstip ontvangst brief over BAK-advies inzake CWS (09-03-2023)
  3. 2023Z03867 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op brief NOvA inzake de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (28-02-2023)
  4. 2023Z02952 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek inzake technische briefings en overzicht wetsvoorstellen hersteloperatie staatssecretaris van Financiën (17-02-2023)
  5. 2023Z02642 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op brief inzake FSV-vermelding (15-02-2023)
  6. 2023Z02682 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik (15-02-2023)
  7. 2023Z02077 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om aanvullende antwoorden op de op 12 oktober 2022 gestelde vragen (08-02-2023)
  8. 2022Z26269 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op Initiatiefnota over de aanpak van Nederland als belastingparadijs (36273) (23-12-2022)
  9. 2022Z23018 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op DNB-rapport 'Verzekeraars in een veranderende wereld' (24-11-2022)
  10. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
 32. 32

  NRC-artikel "Staatssecretaris Van Rij: nieuwe spaartaks pas haalbaar vanaf 2027" d.d. 23 maart 2023

  Besluit: De commissie spreekt haar ongenoegen uit over de wijze waarop zij kennis heeft kunnen nemen van de informatie in het artikel en besluit de staatssecretaris te verzoeken bij aanvang van het commissiedebat Belastingdienst, dat dezelfde middag plaatsvindt, toe te lichten welke informatie hij met de Kamer wenst te delen en waarom deze niet tijdig voor een debat middels een brief met de Kamer is gedeeld.