Notaoverleg

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

Notaoverleg: "Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 15 december 2020, over Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
Stenogram
Download Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie notaoverleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen - 15 december

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*
3
Antwoorden op de op 9 december 2020 toegezonden feitelijke vragen over de Vierde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

Te behandelen:

14
Antwoorden op de op 10 december 2020 gestelde feitelijke vragen van de commissie over drie brieven inzake CAF 11

Te behandelen:

21
Conceptnotitie uit 2019 over ambtsmisdrijven, inclusief de schriftelijke opmerkingen van de SG, en inclusief de bijlage met de beschrijving van instrumenten ‘vanuit een arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke context’

Te behandelen:

Gerelateerde zaken